رضا پچراک:‌ زنده باد انقلاب، آزادی، آبادی

 
 زنده باد انقلاب، آزادی، آبادی
شیخ و سلطان میوه های یک درخت سمی اند که حقوق سیاسی و ایدئولوژیک آنان در آینده باید در قانون اساسی کشور بطور بنیادی محدود شود۰ مرور زمان شامل جرایم سیاسی، اقتصادی و بشرستیزانه نیست.

 
این فصل تازه خوشتر از موسم بهار است
چون فصل وصل یار و پایان انتظار است 

در قلبهای کوبان ای سرو سرخ ایران  
چون آفتاب تابان عشق تو ماندگار است 

ققنوسهای ایمان مرغان سرخ طوفان 
پروازتان نوید از پایان شام تار است 

آزادی ای بهاران ای بغض سربداران 
نظمی که از تو عاریست عاری ز اعتبار است 

این قصه عقاب است در اوج آسمانها 
بالی که در تکاپو قلبی که بی قرار است 

رویای کوچک ماست آغشته گرچه با خون  
خاکی که غرق گندم شهری که بی حصار است 

فردای سبز ایران این آفتاب تابان 
سقف است و شادی و نان خلقی که گرم کار است 

نظمی بنام انسان یکسانگرا ز بنیان 
نظمی که بستر آن یک خلق بیشمار است 

این فصل تازه خوشتر از موسم بهار است 
چون فصل وصل یار و پایان انتظار است 


پیروزی از آن شما فرداگرایان پیشتاز است.