تظاهرات ایرانیان آزاده در لندن، مونیخ و رم در حمایت از قیام سراسری مردم ایران با شعار «مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر»

 

لندن


-تظاهرات لندن

 

در تظاهرات لندن حسین فرشید عضو شورای ملی مقاومت، مسعود ضابطی از انجمن وکلای ایرانی مقیم انگلستان، آزاده ضابطی رئیس مرکز حقوق‌بشر، دموکراسی و حکومت قانون در ایران و دکتر رضا پورابریشم از انجمن پزشکان ایرانی مقیم انگلستان سخنرانی کردند.

-حسین فرشید

آزاده ضابطی در این تظاهرات گفت:

خانم‌ها و آقایان، اعضای این جامعه مدنی، هوشیار باشید و اجازه ندهید که عوامل رژیم ایران و در حقیقت استمالت‌جویان رژیم ایران بیایند و در جامعه ما نفوذ کنند. اجازه ندهید که آنها خواسته‌های ما و خواسته‌های مردم ایران را کم اثر ناچیز بکنند. آنها تنها می‌خواهند که میان ما اختلاف ایجاد کنند.

-آزاده ضابطی

 

مسعود ضابطی نیز گفت:

آنها فقط به این بسنده نمی‌کنند که ۸۰میلیون ایرانی را ارعاب کنند، بلکه تروریسم خود را به سراسر جهان و حتی به منطقه هم صادر می‌کنند، چه کشورهایی مانند عراق یا سوریه باشد که رژیم ایران تروریسم، خشونت و بی‌رحمی خود را به آنجا صادر می‌کند

-مسعود ضابطی

 

مونیخ

 

-تظاهرات مونیخ

رم

-تظاهرات رم


به ابتکار حزب رادیکال ایتالیا تظاهراتی در حمایت از قیام مردم ایران برگزار شد. در این تظاهرات جولیو ترتزی وزیر خارجه سابق ایتالیا و خانم زامپاروتی نماینده سابق پارلمان ایتالیا و از انجمن حقوق‌بشری به قابیل دست نزنید شرکت کردند

-جولیو ترتزی وزیر خارجه سابق ایتالیا و خانم زامپاروتی نماینده سابق پارلمان ایتالیا و از انجمن حقوق‌بشری به قابیل دست نزنید

جولیو ترتزی در این تظاهرات گفت: من امروز اینجا هستم تا همبستگی عمیق خودم را با کسانی که نزدیک ۲ماه است در ایران تظاهرات می‌کنند اعلان کنم. آنها به‌دنبال آزادی و شرافت خود هستند. آنها توانایی و ظرفیت آنرا دارند که یک حکومت و یک دولتی متفاوت از حکومت سرکوبگری که سالهاست در این کشور بر سر قدرت می‌باشد، ایجاد کنند. زنان در این تظاهراتها نقش مهم و فوق‌العاده‌ای دارند الآن زمان آن است که زنان رهبری قیام را با کمک جوانان دانشجویان به‌دست بگیرند.

 

-جولیو ترتزی وزیر خارجه سابق ایتالیا