اعتصاب بازاریان و مغازه‌داران در شهرهای میهن در شصت و ششمین روز قیام

 

روز یکشنبه ۲۹ آبان، شصت و ششمین روز قیام سراسری مردم ایران همزمان با ششمین روز از سالگرد قیام خونین آبان ۹۸، تظاهرات مردمی و اعتصابها هم‌چنان در شهرهای میهن استمرار یافت. تاکنون تظاهرات و قیام سراسری در بیش از ۲۴۳شهر با ۶۰۰شهید و ۳۰۰۰۰دستگیری به ثبت رسیده است. تاکنون اسامی و مشخصات ۴۶۶تن از شهیدان قیام از سوی سازمان مجاهدین اعلام شده است.

روز گذشته شنبه ۲۸آبان نیز بازار و مغازه‌داران در شهرهای زاهدان، ایرانشهر، تبریز، کامیاران، پیرانشهر، مریوان، سنندج، جوانرود، اشنویه، ملکان، چابهار، تهران، کنارک و سقز در حمایت از قیام سراسری و قیام آفرینان اعتصاب کردند.

 

شاهین دژ - اعتصاب سراسری مغازه‌داران - ۲۹آبان

جوانرود - اعتصاب سراسری مغازه داران - ۲۹آبان

چابهار - اعتصاب سراسری مغازه‌داران در شصت و ششمین روز قیام سراسری - ۲۹آبان

مهاباد - بازاریان شهر مهاباد یکپارچه در اعتصاب هستند - ۲۹آبان

 

بوکان - اعتصاب سراسری مغازه داران این شهر - ۲۹آبان

کامیاران - اعتصاب سراسری مغازه‌داران این شهر - ۲۹آبان