تظاهرات و کنفرانس در شهر سالوتزو ایتالیا، حمایت از قیام مردم ایران برای آزادی و محکومیت جنایات دیکتاتوری آخوندی

 

تظاهرات و کنفرانس در شهر سالوتزو ایتالیا
حمایت از قیام مردم ایران برای آزادی
محکومیت جنایات دیکتاتوری آخوندی

شهرداری شهر سالوتزو در ایتالیا با همکاری شورای برابری، یک تظاهرات و راهپیمایی و متعاقب آن کنفرانسی را در تئاتر این شهر در همبستگی با زنان بپا خاسته و حمایت از قیام سراسری مردم ایران برگزار کرد.

در شروع این برنامه در میدان شهر، ماورو کالدرونی MAOURO CALDERONI شهردار سالوتزو، گفت: امروز ما شاهد شجاعت دختران و پسران جوانی هستیم که برای آزادی قیام کرده‌اند... متأسفانه جوانانی نیز در این راه جان خود را از دست می‌دهند. ولی ما در کنار آن‌ها هستیم و برایشان آرزوی پیروزی می‌کنیم».
دکتر خسرو نیکزات از انجمن پزشکان در سخنانش گفت امروز مردم ایران در پی سرنگونی کامل رژیم دیکتاتوری و برقراری آزادی و دموکراسی هستند. امروز جامعه بین‌المللی باید دفاع مشروع مردم ایران در برابر دیکتاتوری را به رسمیت بشناسد».


در قسمت بعدی برنامه کنفرانسی در تئاتر شهر برگزار شد.
در این کنفرانس آتیلا گولینو ATTILIA GULLINO مشاور شهردار در امور فرهنگی و برابری حقوق طی سخنانی گفت: ما امروز در این مراسم حمایت و همبستگی خودمان را با زنان و مردم ایران که برای آزادی کشورشان قیام کرده‌اند اعلام می‌کنیم... اعتراضات کنونی در ایران حاصل سال‌ها مبارزه و مقاومتی است که امروز به بار نشسته است. امروز زنان جوان و شجاع را در خیابان‌ها می‌بینیم که برای احقاق حقوقشان به‌پاخاسته‌اند. ما غربی‌ها باید... مردم ایران و مسائل آنان را دنبال کنیم و در کنار آنها بایستیم».


پا ئولو آلمانو شهردار پیشین و معاون انجمن ملی پارتیزان‌های ایتالیا در شهر سالوتزو، گفت: انجمن ملی پارتیزان‌های ایتالیا در شهر سالوتزو از مردم ایران که برای رهایی کشورشان از دیکتاتوری به پا خاسته‌اند حمایت می‌کند. مبارزه و مقاومت شما در برابر این رژیم قابل‌تحسین است و جا دارد از آن آموزش گرفته شود. ما در اتحاد با شما حتماً پیروز می‌شویم. امروز شما به دنیا ثابت کرده‌اید که با ایستادگی، می‌توان ظلم را شکست داد و تغییر ایجاد کرد».

سخنران دیگر این کنفرانس فریده بزرگزاد از انجمن پزشکان و داروسازان در سخنانش، گفت: قیام جوانان ایران به‌طور گسترده‌ای در ۳۱ استان ادامه دارد نقش زنان در این قیام سراسری پدیده‌ای خلق‌الساعه نیست، بلکه کانون مبارزه علیه رژیم زن‌ستیز در ۴۳ سال گذشته بوده است که طی آن دهها هزار زن زندانی، شکنجه و اعدام شدند. بیشتر آن‌ها از اعضای سازمان مجاهدین خلق نیروی اصلی مقاومت امروز بودند. به همین دلیل زنان ایرانی به نیروی محرکة واقعی برای تغییر در ایران تبدیل‌شده‌اند.
فریده بزرگزاد، اضافه کرد: موضع شورای ملی مقاومت ایران که ۵۶ درصد اعضای آن‌ها زنان تشکیل می‌دهند، ۳۵ سال پیش در مورد مسئلة زنان و برابری کامل حقوق برای آن‌ها در همة اشکال آن فراهم و اعلام‌شده است. نه‌تنها آزادی پوشش، بلکه مشارکت برابر (زنان) در رهبری سیاسی و اقتصادی کشور. خانم مریم رجوی پرزیدنت شورای ملی مقاومت که بنیادگرایی مذهبی را به چالش می‌کشد، بارها تأکید کرده‌اند که در آینده ایران‌ِ دموکراتیک، تمامی قوانین زن‌ستیز حذف خواهند شد. ».

دکتر یوسف لسانی از انجمن ایران آزاد و دموکراتیک نیز در سخنرانی خود در این کنفرانس، گفت: قیام سراسری و گسترده جوانان ایران سرنگونی کامل دیکتاتوری مذهبی را نشانه می‌رود و وارد روند یک انقلاب تا برقراری آزادی و دموکراسی شده است تا سرانجام به حاکمیت قانون، برابری و عدالت، رفاه و صلح در جامعه جهانی برسد. یک جمهوری دموکراتیک، مبتنی بر جدایی دولت و دین و انتخابات آزاد؛ همان اهدافی که مقاومت ایران برای آن با پرداخت بهایی سنگین، به مدت بیش از ۴ دهه با فاشیسم دینی مبارزه کرده است. دولت‌های غربی باید به سیاست مماشات خود با پدرخوانده تروریسم خاتمه بدهند و در کنار مردم ایران بایستند. زمان آن رسیده که جامعه بین‌المللی و دولت‌های دموکراتیک، (حق) دفاع مشروع مردم و مقاومت سازمان‌یافته آن‌ها به رسمیت بشناسد تا راه برای رسیدن به آزادی مردم ایران هموار شود.