درخواست سخنگوی مجاهدین از مردم و جوانان دلیر در شهرها و مناطق اطراف اندیمشک: به کمک اندیمشک قهرمان بشتابید که رژیم در آن بی محابا تیراندازی میکند. وحوش خامنه‌ای باید پس رانده شوند.

 

سخنگوی مجاهدین با درود به شهیدان و مجروحان در اندیمشک : دست مریزاد به قیام دلاورانه جوانان شورشگر و درسی که به دشمن ضدبشر دادند.

درخواست سخنگوی مجاهدین از مردم و جوانان دلیر در شهرها و مناطق اطراف اندیمشک: به کمک اندیمشک قهرمان بشتابید که رژیم در آن بی محابا تیراندازی میکند. وحوش خامنه‌ای باید پس رانده شوند.

شهرداری آخوندها در اندیمشک که پاسدارانش خانه های مردم را خراب میکنند به آتش کشیده شد.
سخنگوی مجاهدین : در ۱۰ نقطه تهران آتش و درگیری ادامه دارد. درود بر جوانان جنگنده در مشیریه و اکباتان در رزم بی امان با پاسداران و لباس شخصی‌ها 
روز سه شنبه اول آذر سپاه و بسیج و انتظامی حدود ۲۰ هزار نفر را برای سرکوب مردم و جوانان تهران به کار گرفتند اما باز هم نتوانستند قیام‌هایی را که سه شنبه شب شعله‌ور شد خاموش کنند.