شصت‌ونهمین روز قیام - اعتصاب سراسری و تظاهرات در شهرهای میهن

 

 

روز چهارشنبه دوم آذر۱۴۰۱، شصت ونهمین روز قیام سراسری مردم ایران است. تظاهرات مردمی و اعتصابها هم‌چنان در شهرهای میهن استمرار دارد. تاکنون تظاهرات و قیام سراسری در بیش از ۲۴۹شهر با ۶۲۵شهید و ۳۰۰۰۰دستگیری به ثبت رسیده است. تاکنون اسامی و مشخصات ۵۰۳تن از شهیدان قیام از سوی سازمان مجاهدین اعلام شده است.

روز گذشته قیام با حضور توده‌های مردم، دانشجویان، دانش‌آموزان، بازاریان، کسبه و کارگران میهن هم‌چنان ادامه یافت.

در پاسخ به لشگرکشی مفتضح خامنه‌ای برعلیه مردم تهران و کردستان و اندیمشک، شب گذشته جوانان شورشگر در بسیاری از شهرهای میهن از جمله همایونشهر، ساری، قوچان، یزدانشهر،زاهدان، سبزوار مراکز سرکوب رژیم را به آتش کشیدند.

 

 

تصاویر اعتصاب و تظاهرات مردمی که امروز به دستمان رسیده است شامل:

 

قزوین - کارگران بهمن دیزل قزوین الوند دست به تجمع اعتراضی زدند - ۲آذر

سنندج - تحصن اساتید و دانشجویان در دانشگاه کردستان در اعتراض به کشتار مردم - ۲آذر

پیرانشهر اعتصاب سراسری مغازه‌داران و کسبه این شهر ۲آذر

کامیاران اعتصاب سراسری مغازه‌داران در شصت و نهمین روز قیام ۲آذر

زیوه ارومیه اعتصاب سراسری کسبه و مغازه داران ۲آذر

بوکان اعتصاب سراسری مغازه‌داران شریف بوکان ۲آذر

سقز اعتصاب سراسری مغازه‌‌داران و کسبه شهر ۲آذر

جوانرود در اعتصاب سراسری است - ۲آذر

 

تصاویری که از روز گذشته سه شنبه ۱ آذر ۱۴۰۱ به دستمان رسیده

ساری - پل گردن - جوانان دلیر پایگاه بسیج ضدمردمی را با کوکتل درهم کوبیدند - اول آذر

 

سنندج - جوانان دلیر در گرامیداشت یاد شهید قیام پیمان منبری شعار می‌دهند: کاک پیمان قهرمان، شهید کردستان است - اول آذر

دزفول - خروش مردم و جوانان دزفول با شعار مرگ بر دیکتاتور - ۱ آذر

 

همایونشهر اصفهان - جوانان دلیر حوزه جهل و جنایت این شهر را با کوکتل درهم کوبیدند - او