قیام سراسری - ۱۵۳ انتشار اسامی ۱۳ تن دیگر از شهیدان پرافتخار قیام سراسری مردم ایران قیام در ۶۸روز گذشته ۲۴۹شهر را دربر گرفته و شمار شهیدان از ۶۴۰تن بیشتر است

شورای ملی مقاومت ایران

شورای ملی مقاومت ایران -سربرگ

قیام سراسری - ۱۵۳

انتشار اسامی ۱۳ تن دیگر از شهیدان پرافتخار قیام سراسری مردم ایران

قیام در ۶۸روز گذشته ۲۴۹شهر را دربر گرفته و شمار شهیدان از ۶۴۰تن بیشتر است

 

سازمان مجاهدین خلق ایران، امروز ۲آذر ۱۴۰۱، اسامی ۱۳تن دیگر از شهیدان پرافتخار قیام مردم ایران را منتشر کرد. بر اساس گزارش مجاهدین، شمار شهیدان سرفراز قیام سراسری مردم ایران که طی ۶۸روز گذشته ۲۴۹شهر را در برگرفته از ۶۴۰تن بیشتر است که تاکنون اسامی ۵۱۶تن از آنان منتشر شده است.

 

اسامی ۱۳ شهید دیگر قیام

 

 1. ریباز صالحی‌وند مهاباد شهادت ۱/ آذر۱۴۰۱
 2. حسام حسینی جوانرود شهادت ۳۰/ آبان۱۴۰۱
 3. کوروش پاژخ اسلام‌آباد شهادت ۳۰/ آبان۱۴۰۱
 4. سروش سیدی جوانرود شهادت ۲۹/ آبان۱۴۰۱
 5. رضا شرفی سی سخت شهادت ۲۹/ آبان۱۴۰۱
 6. عمران ابرکار راسک شهادت ۲۸/ آبان۱۴۰۱
 7. منصور قربانی اصفهان شهادت ۲۷/ مهر۱۴۰۱
 8. رشید رشیدی شوشتر شهادت ۲۵/ آبان۱۴۰۱
 9. فرهاد خسروی کرمانشاه شهادت ۲۵/ آبان۱۴۰۱
 10. امیرحسین دلیری لاهیجان شهادت ۲۵/ آبان۱۴۰۱
 11. وحید خانی اصفهان شهادت ۲۴/ آبان۱۴۰۱
 12. علی‌اکبر جعفری تهران –اوین شهادت ۲۳/ مهر۱۴۰۱
 13. محمدرضا مشهدی فراهانی تهران –اوین شهادت ۲۳/ مهر۱۴۰۱

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲ آذر ۱۴۰۱ (۲۳ نوامبر ۲۰۲۲)