کمیته بریتانیایی آزادی ایران خواستار تشکیل فوری یک کمیسیون تحقیق در مورد سرکوب خشونت‌آمیز تظاهرات و کشتار معترضان شد

  • بیانیه مطبوعاتی کمیته بریتانیایی آزادی ایران برای انتشار فوری: کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران قاطعانه از درخواست رئیس‌جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت خانم مریم رجوی برای عدالت و پاسخگویی در نشست ویژه شورای حقوق‌بشر سازمان ملل حمایت می‌کند.
  • کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران از دولت انگلستان می‌خواهد روز پنجشنبه در اجلاس ویژهٔ شورای حقوق‌بشر سازمان ملل خواستار تشکیل فوری یک کمیسیون تحقیق در مورد سرکوب خشونت‌آمیز تظاهرات و کشتار معترضان شود.
  • کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران نسبت به وارد کردن اتهام محاربه علیه دهها هزار معترض دستگیر شده در قیام هشدار می‌دهد.
  • تداوم فرهنگ معافیت از مجازات، رژیم را برای اعمال خشونت بیشتر علیه معترضان و یک قتل‌عام دیگر در زندانهایش تشویق خواهد کرد.