کنفرانس با نمایندگان پارلمان انگلستان در حمایت از قیام سراسری مردم ایران ، نه به رژیم زن ستیز آخوندی -آری به جمهوری دموکراتیک

 


کنفرانس با نمایندگان پارلمان انگلستان در حمایت از قیام سراسری مردم ایران نه به رژیم زن ستیز آخوندی -آری به جمهوری دموکراتیک 


آنا فیرث ـ نماینده پارلمان انگلستان: خانم مریم رجوی در برنامه ۱۰ ماده‌یی خود، آزادیهای اساسی را تضمین کرده است.
آنا فیرث: خانم مریم رجوی در رأس جنبشی است که در داخل ایران از پایه‌های گسترده‌یی برخوردار است
پیام خانم مریم رجوی به کنفرانس نمایندگان پارلمان انگلستان:‌ تشکیل یک هیأت حقیقت یاب در مورد سرکوب وحشیانه اعتراضات و حسابرسی از مسئولان این جنایتها ضروری است.
خانم مریم رجوی:‌ قیام‌ها ریشه در خواست جامعه ایران برای آزادی و عدالت  و رهایی زن ایرانی دارد.
خانم مریم رجوی:‌ رژیم تمام تلاش خود را برای متوقف کردن قیام انجام داده است، اما دو عامل تا اینجا باعث شکست رژیم در این هدف شده است. اول وضعیت انفجاری جامعه و دوم نقش کانونهای شورشی و شبکه سازمان مجاهدین در داخل ایران در سازمان دادن قیامها.
خانم مریم رجوی:‌ مردم ما می‌خواهند تمامیت رژیم را سرنگون کنند. بنابراین در پی انهدام سپاه پاسداران هستند که ستون فقرات رژیم و نیروی اصلی کشتار مردم است.
خانم مریم رجوی:‌ مطلوب مردم آلترناتیوی است که این ویژگیها را داشته باشد: اول ـ نفی استبداد مذهبی
دوم ـ استقرار یک جمهوری دمکراتیک سوم ـ تعهد به‌برابری زن و مرد و رد حجاب اجباری. چهارم ـ تأکید بر جدایی دین و دولت.  پنجم ـ دفاع از آزادی‌ها و حقوق برابر ملیتهای ستمزده با خودمختاری در چارچوب تمامیت ارضی ایران. ششم ـ همبستگی در عین کثرت‌گرایی است.
خانم مریم رجوی:‌ در ایران یک انقلاب دموکراتیک در جریان است و فاشیسم دینی در آغاز پایان است.
خانم مریم رجوی:‌ در ایران نیروی تعیین‌کننده، مردم و قیامهای ایران است.
خانم مریم رجوی:‌ ما و مردم‌مان انتظار نداریم و نمی‌خواهیم دولتهای خارجی در ایران دخالت کنند. سرنگونی رژیم وظیفه مردم ایران و مقاومت شان است.
خانم مریم رجوی: مردم ایران دو خواستة اساسی از‌ دولتهای غرب دارند: اول حقانیت مبارزه مردم ایران برای سرنگونی رژیم را بپذیرند. آنها باید به‌رسمیت بشناسند که نبرد جوانان با سپاه پاسداران ضروری و حق و عادلانه است.

خانم مریم رجوی:‌ خواستة دوم مردم ایران این است که تمامیت وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران را به‌عنوان یک موجودیت تروریستی اعلام کنند. سفارت‌های رژیم را تعطیل و مأموران و مزدوران را اخراج کنند.
خانم مریم رجوی: تا وقتی که دولتهای غربی این دو گام اساسی را برندارند، رژیم از این موقعیت سود می‌برد تا درکشتار مردم دست باز داشته باشد.
خانم مریم رجوی: این رژیم نماینده ملت ایران نیست و مشروعیتی ندارد و باید از همه سازمانهای بین‌المللی اخراج شود.
ترازا ویلیرز نمایندة پارلمان انگلستان و وزیر پیشین محیط زیست: فکر کردن به‌بهایی که زنان دلیر ایرانی در ایران می‌پردازند شوکه کننده است. رژیم ایران بیشترین اعدام زنان را در سراسر دنیا دارد.
ترازا ویلیرز: من خواهان آن هستم که پروندة نقض حقوق بشر رژیم آخوندی به‌شورای امنیت احاله شود.
ترازا ویلیرز: بخشی از فشارهای دیپلوماتیک این است که دفتر نمایندگی ولی فقیه در انگلستان را که تحت عنوان مذهبی فعالیت می‌کند ببندیم.
ترازا ویلیرز: ما باید سپاه پاسداران را که یک نیروی شرور است در لیست سارمانهای تروریستی قرار دهیم
جیم شنون نمایندة پارلمان انگلستان: می‌خواهم حمایتم را از مردم ایران و مقاومت سازمان‌یافته‌شان و از خانم مریم رجوی اعلام کنم.
جیم شنون: من خشونت رژیم علیه کودکان، زنان و اقلیتها را محکوم می‌کنم.
جیم شنون: من اعمال سرکوبگرانه رژیم تحت نام خدا و مذهب را محکوم می‌کنم. این یک اقدام شیطانی است.
جیم شنون: ما شجاعت مردم ایران را تحسین می‌کنیم. آنها به‌پیروزی دست خواهند یافت .
جیم شنون: محکومیت لفظی کافی نیست. باید به‌فرهنگ مصونیت از مجازات سران رژیم را پایان دهیم
جیم شنون: برنامة خانم مریم رجوی‌، رهنمود مردم ایران به‌یک آیندة روشن است.
لرد دیوید آلتون نماینده مجلس اعیان انگلستان: من خوشحالم در کنفرانسی با حضور یکی از شجاع‌ترین زنان جهان، خانم مریم رجوی شرکت دارم.
دیوید آلتون: من حمایت خودم را از مقاومت مردم ایران و زنانی که رهبری این جنبش را در دست دارند،‌ اعلام می‌کنم.

دیوید آلتون: زنان ایران قربانی خشونت و تبعیض رژیم حاکم هستند. باید از زنان ایران سپاسگزاری کرد که جان خود را برای احقاق حقوق مردم و زنان فدا می‌کنند.
دیوید آلتون: جلسة امروز شورای حقوق بشر در بارة ایران یک جلسة تاریخی است و من با اهداف آن شریک هستم.
دیوید آلتون: باید سران رژیم  ایران به خاطر دهها سال جنایت علیه بشریت محاکمه شوند و تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار بگیرند
دیوید آلتون: آینده بشریت نیز مرهون خانم مریم رجوی و شورای ملی مقاومت است و جامعة بین‌المللی باید در کنار ایشان بایستد.
دیوید آلتون: امیدوارم ما به زودی در ایران حاکمیت دولتی را که آزادیها و حقوق بشر را تضمین کند، شاهد باشیم.
لرد ترنبرگ نماینده مجلس اعیان از حزب کارگر: رژیم کنونی ایران یک تهدید برای همة جهان است
لرد ترنبرگ: این رژیم برای منطقه هرج و مرج و تروریسم را ترویج می‌کند،  اما بیش از همه این مردم ایران هستند که از این رژیم رنج می‌کشند.
لرد ترنبرگ: مقاومت ایران و کانونهای شورشی نقش اصلی را در این قیام دارند.
لرد هنری بلینگهام نماینده مجلس اعیان انگلستان: در قیام ایران مشعل مقاومت را دانشجویان و دانش‌آموزان حمل می‌کنند و زنان در این قیام الهام‌بخش هستند.
هنری بلینگهام: باید ببینیم که برای حمایت از مقاومت ایران چه کارهایی باید انجام داد. ما باید از این فرصت استفاده کنیم و تلاشهای خود را مضاعف کنیم.
هنری بلینگهام: هر دو مجلس ما باید اقداماتی را انجام دهیم تا فشار را بر رژیم ایران افزایش دهیم تا به‌درد و رنج مردم ایران پایان دهیم.
هنری بلینگهام: سفارت رژیم در انگلستان کارهای شرارت‌باری انجام می‌دهد. پیام من این است که ایران به یک بزنگاه تاریخی رسیده است. سرنگونی این رژیم در چشم‌انداز قرار گرفته است
لرد پولاک نمایندة مجلس اعیان انگلستان: زمان آن است که سپاه پاسداران را که سازمان بالا دستی حزب‌الله است را باید در لیست تروریستی قرار دهیم.
لرد پولاک: حضور رژیم در شورای حقوق بشر ملل متحد مسخره است. چرا اصلاً رژیم را به این شورا راه دادند؟
لرد پولاک: این رژیم زنان را جنس دوم تلقی می‌کند و هیچ احترامی برای حقوق زنان قائل نیست
لرد پولاک: رژیم از پاسخگویی به اقدامات و جنایاتش بعد از قتل مهسا امینی طفره رفته است
لرد پولاک: چگونه می‌توان پذیرفت سازمان ملل متحد رژیمی این چنین زن‌ستیز را به‌کمیسیون زنان حقوق بشر راه داده است.

لرد پولاک: من خوشحالم که  توسط رژیم لیست‌گذاری شده‌ام و آن را افتخاری برای خودم می‌دانم
آنتیا مک‌اینتایر نایب رئیس حزب محافظه‌کار انگلستان: زنان ایران سرکوب شده‌اند، از حقوقشان محروم شده‌اند و بسیاری از آنها اعدام شده‌اند.
آنتیا مک‌اینتایر: ۶۲۵ تن از قیام کنندگان تا کنون توسط رژیم کشته شده‌اند و چند تن نیز به‌اعدام محکوم شده‌اند. و حتی یک پسر ۱۰ ساله توسط نیروهای امنیتی رژیم به قتل رسید ما نمی‌توانیم در برابر این  جنایتها سکوت کنیم.
آنتیا مک‌اینتایر: اعتراضات کنونی در ایران از یک سازماندهی توسط مقاومت ایران و کانونهای شورشی برخوردار است.
آنتیا مک‌اینتایر: زنان ایران در رهبری این جنبش نقش برجسته‌ای دارند و نقش خانم رجوی در این زمینه شگفت‌آور است.
آنتیا مک‌اینتایر: من از لیست‌گذاری کامل سپاه پاسداران حمایت می‌کنم. همچنین باید کلیه سفارتخانه‌های رژیم را ببنیدیم
باب بلکمن نماینده پارلمان انگلستان: این رژیم از گلوله‌های جنگی برای کشتار زنان و کودکان در خیابانها استفاده می‌کند.
باب بلکمن: هدف برجام باصطلاح این بوده که رژیم ایران نتواند به سلاح اتمی دست پیدا کند، ولی وقتی رژیم مردم ایران را کشتار می‌کند یعنی این که در یک دنیای دیگر سیر می‌کند.
باب بلکمن: درشورای حقوق بشر اقداماتی علیه رژیم ایران دارد صورت می‌گیرد و وقتی مردم ایران به پا خاسته‌اند و جانشان را به خطر می‌اندازند ما باید از آنها حمایت کنیم.
باب بلکمن: من از تحریم مقامات رژیم حمایت می‌کنم. ما باید کل سپاه پاسداران را تحریم کنیم و اموالش را مسدود کنیم  تا این اموال توسط مردم ایران مورد استفاده قرار گیرد.
باب بلکمن: ما باید یک هیأت تحقیق را شکل بدهیم تا در مورد قتل‌عام ۳۰ هزار زندانی سیاسی در سال۶۷ تحقیق کند.
باب بلکمن: باید اقدام تروریستی رژیم در سال ۲۰۱۸در پاریس را یادآوری می‌کنم که هدف اصلی‌اش خانم رجوی بود.
باب بلکمن: ما امیدواریم از شما در اینجا به عنوان رئیس جمهور ایران استقبال کنیم. مردم ایران نباید از این محروم باشند.
 

بارونس ایتون نماینده مجلس اعیان انگلستان: برای حمایت از زنان ایران گزینه‌های مشخصی در برابر سازمان ملل و دولتهای غربی وجود دارد. آنها باید از شجاعت زنان ایران که علیه این رژیم بپاخاسته‌اند الهام بگیرند.

بارونس ایتون: سازمان ملل و دولتها باید از خانم مریم رجوی حمایت کنند. این رژیم مترادف است با زن‌ستیزی. باید عضویت رژیم در کمیسیون زنان شورای حقوق بشر را لغو کنیم.
بارونس ایتون: باید یک گام بیشتر هم برداریم و این رژیم را به‌طور کامل از سازمان ملل اخراج کنیم.
ـ دولتهای ما باید حق مردم ایران را در دفاع از خودشان به‌رسمیت بشناسند.
ـ ایرانیان بیش از حد رنج کشیده‌اند و ما باید در کنار جنبش مردم ایران تحت رهبری خانم مریم رجوی حمایت کنیم.
ریچل ماسکل: رژیمی که زنان را سرکوب می‌کند، زمانش سرآمده است. ما از ابزاری که در اختیار داریم باید برای حمایت از مردم ایران استفاده کنیم.
ـ ما باید به سرعت به جنایت سپاه پاسداران علیه مردم ایران پایان بدهیم.
لرد سینگ نمایندة مجلس اعیان انگلستان: زنان ایران اکنون قیام کرده‌اند که به حقوق خود دست یابند. ما باید کمک کنیم که به مصونیت مقامات رژیم در قبال جنایتهایشان پایان داده شود.
ـ ما باید از امکانات دولت خودمان و از امکانات بین‌المللی استفاده کنیم تا به نقض حقوق بشر در ایران پایان داده شود.
ـ خانم رجوی سلامهای ما را به مردم ایران برسانید و به آنها بگویید که ما از آنان حمایت می‌کنیم.
 طاهر بومدرا رئیس پیشین دفتر حقوق بشر سازمان ملل در عراق: رژیم حاکم بر ایران قابل اصلاح نیست. این رژیم اثبات کرده که همواره نظارتهای بین‌المللی را نادیده می‌گیرد.
ـ برخی فراخوان می‌دهند که رژیم ایران خودش تحقیقات کند دربارة جنایات خودش، این جدی نیست
ـ ما به ‌مکانیسم‌های سازمان ملل نباید تکیه کنیم چر ا که می‌دانیم این رژیم سالهاست که به‌گزارشگر سازمان ملل اجازة بازدید از ایران را نداده. ما باید به اقداماتی که کشورها انجام می‌دهند تکیه کنیم.
آنا فیرث: این یک سرفصل مهم در تاریخ ایران است و خواسته های شما خانم مریم رجوی بسیار درست است و می‌خواهم به شما اطمینان بدهم که دولت ما از شما و خواسته‌هایتان حمایت می‌کنم.
ـ دولت ما نباید وقت خود را در مذاکره با این رژیم تلف کند.
ـ همة نمایندگان اتفاق نظر داشتند که سران این رژیم باید محاکمه شوند. باید به جنایات این رژیم رسیدگی بشود.
آنا فیرث: رهبری شما خانم رجوی در این جنبش بسیار مهم است و به همین دلیل است که رژیم این قدراز شما وحشت دارد.