قیام سراسری ، شماره ۱۶۹ـ ۷۹ امین روز قیام سراسری تظاهرات و اعتراض در تهران و شهرهای مختلف

 

قیام سراسری ، شماره ۱۶۹

۷۹ امین روز قیام سراسری تظاهرات و اعتراض در تهران و شهرهای مختلف

شنبه ۱۲ آذر در هفتاد و نهمین روز قیام، مردم در مترو تربیت مدرس تهران شعار مرگ بر دیکتاتور و توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه سر دادند. دانشجویان در دانشگاه‌های تهران،‌ خوارزمی کرج‌ و دانشگاه کردستان در سنندج تحصن و اعتصاب کردند. دانشجویان دانشگاه خوارزمی  واحد کرج نسبت به مسمومیت غذایی با شعار «دانشجو و مسموم می کنه می شینه توجیه می کنه»، دست به تظاهرات زدند. روز ۲ آذر دانشجویان دانشگاه الزهرا، ۷ آذر دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان، ۹ آذر دانشجویان دانشگاه صنعتی اراک و ۱۰ آذر دانشجویان دانشگاه خوارزمی دچار مسمومیت غذایی شدید شدند.

شامگاه شنبه زنان شجاع در هفت حوض نارمک تهران با شعارهای «خامنه‌ای قاتل اعدام باید گردد»، «قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان»، «از خاش تا مهاباد مقاومت زنده باد» و «هر یک نفر کشته شه هزار نفر پشتشه» تظاهرات شبانه برپا کردند. در  اکباتان با شعار «مرگ بر خامنه‌ای لعنت بر خمینی» در خیابان تظاهرات کردند و از ساختمانهای منطقه شعار «خامنه‌ای ضحاک می‌کشیمت زیر خاک» طنین انداز بود. در ستارخان مردم با روشن کردن آتش تظاهرات شبانه براه انداختند و شعار «فقر فساد گرونی میریم تا سرنگونی»  و «مرگ بر دیکتاتور» سر دادند. در بلوار فردوس تهران تظاهرات خیابانی با شعار «بجنگ تا بجنگیم» و «از زاهدان تا تهران جانم فدای ایران» برپا شد و در تظاهرات شبانه سهروردی شعارهای «مرگ بر دیکتاتور» از ساختمانها طنین انداز بود.

جوانان شورشگر در جیرفت و یزد بنرهای حکومتی را به آتش کشیدند.

در همین روز خانواده‌‌های دستگیر شدگان قیام در مقابل بیدادگاه رژیم در آبدانان دست به تحصن زدند مأموران جنایتکار خامنه‌ای به آنها حمله کردند و دختر خردسال یکی از دستگیر شدگان قیام را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۳ آذر ۱۴۰۱ (۴ دسامبر ۲۰۲۲)