آفساید ـ مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر

قیام و انقلاب دموکراتیک مردم ایران دارد پر توان پیش می‌رود و در طی مسیر پر شکوهش از قله‌ای به قله‌ای دیگر مراحل و سرفصلهایی را پشت سر گذاشته است. شعارهایش گام‌ به‌ گام متکامل شده است. یکی از شعارهایی که در این قیام برجسته شد، شعاری است که حتماً شنیدید:

مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر 

این شعار که مضمونش نفی دیکتاتوری گذشته و دیکتاتوری فعلی است، در مراحل بعدی در قالب شعارهای دیگر مردم هم بیان شد: مثل مرگ بر شیخ و شاه ساواک باشه یا سپاه که روی دیوارنویسی‌ها مشاهده شد و یا شعاری که در قیام بلوچستان دادند:

نه تاج نه عمامه، این آخرین پیامه

باز همین محتوا توسط دانشجوها این‌طور بیان شد:

نه سلطنت نه رهبری، دمکراسی برابری