حمله تروریستها و مزدوران رژیم آخوندی با مواد آتش‌زا علیه یکی از دفاتر هواداران مجاهدین در لندن

 

 


ساعت ۱.۵۰ دقیقه صبح امروز به وقت محلی یکی از دفاتر هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران در منطقه کریکلوود در شمال غرب لندن توسط تروریستها و مزدوران رژیم آخوندی با پرتاب مواد آتش‌زا مورد حمله قرار گرفت و قسمت بیرونی ساختمان به آتش کشیده شد. با ورود آتش‌نشانان، از سرایت آتش به بقیه قسمت‌های ساختمان جلوگیری شد.
یکی از همسایگان که با صدای انفجار به خیابان آمده بود یکی از مهاجمان را که مواد آتشزا را به‌سوی ساختمان پرتاپ کرده بود در حال فرار مشاهده کرد.
رژیم ضد بشری آخوندی، در محاصره خشم و انزجار عمومی و ناتوان از مهار قیام مردمی، به موازات سرکوب و کشتار در داخل ایران، به اقدامات تروریستی در خارج روی آورده است.
مقاومت ایران از دولت و پلیس انگلستان خواهان شناسایی عاملان و آمران این اقدام تروریستی و معرفی آنان می‌باشد.


دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۴ آذر ۱۴۰۱(۵ دسامبر ۲۰۲۲)