تظاهرات یاران شورشگر و هواداران مجاهدین در واشنگتن، ونکوور، تورنتو، اسلو، یوتوبوری، دالاس، هایدلبرگ، وین، زوریخ - محکومیت اعدام محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد

 

واشینگتن

اسلو

تورنتو

ونکوور

دالاس

یوتوبوری

وین

زوریخ

هایدلبرگ