درگذشت مادر مجاهد مریم شریعتی (صفایی)

خانم مریم شریعتی از مادران هوادار مجاهدین در ۸۳سالگی در تهران به رحمت حق پیوست. مراسم خاکسپاری وی روز چهارشنبه ۳۰آذر ماه در بهشت زهرا انجام شد.

خانم مریم شریعتی، همسر مجاهد شهید حاج حسنعلی صفایی از بازاریان خوشنام هوادار مجاهدین بود که در مرداد سال۶۰ در سن ۵۱سالگی در تهران به جوخه اعدام سپرده شد.

مجاهد شهید نقی سعیدی داماد این خانواده نیز در ۲۹سالگی در سال۱۳۶۴ به‌دلیل هواداری از سازمان مجاهدین، در اوین توسط دژخیمان خمینی تیرباران شد.

خانم شریعتی که مادر مجاهد اشرفی زینب صفایی و زندانی سیاسی زهرا صفایی است، در سال۶۰ پس از اطلاع از شهادت همسرش، برای گرفتن وسایل وی به زندان اوین مراجعه می‌کند. لاجوردی جلاد به وی می‌گوید شوهرت به بچه خودش هم رحم نکرد و به جوخه اعدام رفت. خانم شریعتی هم به وی تهاجم کرده و می‌گوید شما باید خجالت بکشید که همسرم را با بیرحمی تمام اعدام کردید.

خانم شریعتی، پس از شهادت همسرش، فشارهای زیادی را از جانب اطلاعات رژیم متحمل شد از جمله در سال۱۳۷۰ پس از سفر گالیندوپل به ایران، وی را مورد اذیت و آزار قرار دادند.

خانم شریعتی تا آخرین روزهای زندگیش از راه و آرمان مجاهدین حمایت کرد و مرزبندی قاطع و روشنی با رژیم و عوامل و مزدوران آن داشت.

 

پیام تسلیت خانم مریم رجوی

درگذشت مادر بزرگوار، خانم مریم شریعتی از مادران هوادار مجاهدین را به خانواده وی و همه مادران مجاهد و مادران قیام در تهران و فرزند مجاهدش در اشرف۳ تسلیت می‌گویم.

این مادر مجاهد و مقاوم در ۴دهه حاکمیت آخوندهای جنایتکار، رنج و سختی و مرارت بسیار را تحمل کرد، از تیرباران همسر مجاهدش حاج حسنعلی صفایی از بازاریان خوشنام هوادار مجاهدین در سال۶۰ تا تیرباران دامادش در سال۱۳۶۴ و دستگیری و شکنجه دخترش زهرا صفایی که هم‌اکنون در زندانهای رژیم به سر می‌برد.

اما این مادر بزرگوار همهٔ رنجها را برای آزادی تحمل کرد و با ایستادگی در مقابل رژیم ضدبشری آخوندی، سرانجام با سرفرازی این جهان را ترک کرد.

مقاومت و ایستادگی این مادران مبارز و مجاهد، امروز در شجاعت و دلاوری مادران شهیدان قیام متبلور شده و تاریخ ایران را پراز غرور و عزت کرده است.

به روح پرفتوح مادر گرامی‌مان درود می‌فرستم و از خداوند برای او علو درجات را در کنار شهیدان سرفراز مقاومت و قیام ایران آرزو می‌کنم.