پیک شادی - آفساید: ریزشی‌های درون نظام

این روزها آثار بیش از سه ماه قیام و مبارزات جوانان شورشی در کف خیابون را میشه  در درون نظام در فرمت پدیده ای بنام ریزش دید.   این ریزش هم فقط  خاص نیروهای بسیج و نیروهای انتظامی نیست بلکه در سراسر نظام خودش را به شکل های مختلف نشان میدهد. مرسوم‌ترین شکل  بروز آن  ابراز علنی اختلاف با سیاستهای شخص خامنه ای در این ایام است. مثلا یکی از این مهره های سابق که بعد از سه ماه سکوت صحبت کرده،  عبدالله نوری است که گفته: مگر حکومت و ماندن بر قدرت چقدر ارزش دارد؟!!