درگذشت مادر مجاهد مرحمت ندری (رضائی) در بیمارستان در پاریس

 

 

درگذشت مادر مجاهد مرحمت ندری (رضائی) در بیمارستان در پاریس. مادر مجاهد شهید مهین رضایی جاودانه‌فروغ راه آزادی و مجاهد صدیق مرضیه رضایی و مجاهدان اشرفی مینا و منصوره رضایی

تسلیتهای خانم مریم رجوی به فرزندان مادر مرحمت به‌ویژه خواهران مجاهد مینا و منصوره و خانواده رضاییهای شهید به‌ویژه ”عزیز“ مادر گرامی همه شهیدان مجاهد خلق از نخستین شهید احمد رضایی در سال۱۳۵۰ تاکنون

هم‌چنین تسلیت به خواهر مجاهد فاطمه رضایی و ابوالقاسم رضایی معاون دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

مادر مرحمت متولد ۱۳۱۲ در فعالیت‌های مادران شهیدان و زندانیان سیاسی در زمان دیکتاتوری سلطنتی و در برابر ارتجاع و دیکتاتوری آخوندی شرکت داشت و در خارج کشور نیز از هیچ فعالیتی در همراهی و کمک به فرزندان مجاهدش فروگذار نمی‌کرد

مجاهد خلق مهین رضایی دختر بزرگ مادر مرحمت، یکی از فرماندهان عملیات فروغ جاویدان بود که همراه با همرزم و همسرش علی زرکش جانشین مسئول اول مجاهدین از سال۶۰ تا ۶۴ در این عملیات به‌شهادت رسید

مجاهد صدیق مرضیه رضایی دختر دیگر مادر مرحمت که رزمی درخشان در دوران پایداری ۱۴ساله در اشرف و لیبرتی داشت، در آلبانی بر اثر بیماری در اردیبهشت۱۳۹۷ جاودانه شد

خانواده رضایی از بابت زمان و تعداد شهیدان و صدیقانش که به عهد خود با خدا و خلق وفا کردند نخستین و بزرگترین خانواده راهگشای تاریخ معاصر ایران در نیم قرن گذشته است