راهپیمایی یک کانون شورشی در جنت‌آباد در تهران در سالروز ۳۰دی: خلق جهان بداند مسعود رهبر ما است

رژه جوانان مجاهد در تهران
  • راهپیمایی یک کانون شورشی در جنت آباد در تهران در سالروز ۳۰دی: خلق جهان بداند مسعود رهبر ماست

  • ارتش آزادیبخش پیروز است، پیروز است

  • لعنت بر خمینی مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

  • اسلحه خلق ما به سینه دشمنان، همیشه غرنده باد

  • سپاهیای امروز ساواکیای دیروز، ایران ما از شاه و شیخ گذشته