وکالتی رسواگرایانه! نوشتة نادر ثانی ( به نقل از تلگرام چریکهای فدایی خلق ایران)

 

در خبری می خوانم که علی کریمی، بازیکن پیشین تیم ملی جمهوری اسلامی، برای دوران گذار به رضا پهلوی وکالت داده است! بگذریم از اینکه نمی دانم که آیا خود او می داند که مفهوم این وکالت دادن چیست، من که نمی دانم!

اما: بد نیست به یاد بیاوریم که این اولین بار نیست که ایشان به دشمنان رنگارنگ توده ها وکالت داده اند!

زمانی بود که ایشان دستبندی سبز را زینت دست خود فرموده و به این شکل به میرحسین موسوی که در دوران قدرت او کشتارهای دهه ۱۳۶۰ به انجام رسید وکالت دادند. فراموش نکنیم که کریمی در آن دوران وکالت خود را به فردی می داد که با صدایی رسا و صداقتی خدشه ناپذیر فریاد می زد که می خواهد کشور را به دوران طلایی امام خمینی بازگرداند!

چند سال پس از آن سالها، علی کریمی بار دیگر به میدان آمد و با رای دادن پرسروصدای خود به حسن روحانی ، این بار وکالت را به کلیددار خامنه ای داد.

حالا گویا پس از حسین و حسن نوبت به رضا رسیده که وکیل علی شود.

دست مریزاد به علی آقا و این همه وکالت دادنهای رسواگرایانه!

نادر ثانی

۲۸دی۱۴۰۱