سخنگوی مجاهدین: امروز در دادگاه دژخیم حمید نوری چیزی ورق خورد

 

 
  • سخنگوی مجاهدین: امروز در دادگاه دژخیم حمید نوری چیزی ورق خورد. مجاهدین توانستند طرح و برنامه رژیم برای چسباندن مجاهدین و ارتش آزادیبخش ملی ایران به عراق را بسوزانند.

  • رژیم سالیان تلاش می‌کرد مقاومت ایران را به استکبار جهانی، آمریکا، اسراییل و عراق و زائده جنگ هشت ساله نسبت دهد. اما مجاهدین امروز از گلوی وکلای رژیم و دژخیم و مزدوران، استقلال کامل ارتش آزادی و عملیات آن از عراق را بیرون کشیدند و توطئه وزارت اطلاعات در دادگاه دژخیم حمید نوری را بر سر خودش و مزدورانش خراب کردند.