۶۰ اعدام جنایتکارانه در دی‌ماه - اعدام ۱۴ زندانی در ۶ روز در اصفهان، کرج، همدان، ایلام، بروجرد و سلماس

 

شورای ملی مقاومت ایران -سربرگ

 

۶۰ اعدام جنایتکارانه در د‌‌ی‌ماه

اعدام ۱۴ زندانی در ۶روز در اصفهان، کرج، همدان، ایلام، بروجرد و سلماس

 

فاشیسم دینی حاکم بر ایران برای مهار قیام مردمی و جلوگیری از انفجار خشم مردم ناراضی، لحظه‌ای در کشتار و اعدام درنگ نمی‌کند. تنها در دیماه دژخیمان خامنه‌ای دست کم ۶۰ زندانی را اعدام کرده‌اند.

دژخیمان خامنه‌ای یکشنبه ۲بهمن سه زندانی به‌نامهای سامان نبی گروسی، ابوالفضل برقانی و سابینا اسماعیل‌زاده دانشجوی رشته معماری که از ۶سال پیش زندانی بود را در زندان مرکزی کرج اعدام کردند و روز قبل از آن (اول بهمن) نیز یک زندانی به‌نام ابراهیم دهقان را در زندان تیرچه بلوک بروجرد حلق‌آویز کردند.

چهارشنبه ۲۸ دیماه دست‌کم ۸ زندانی اعدام شدند، نیما وحیدی، اکبر شیخ پناهی و امید کریمی در زندان مرکزی اصفهان، اکبر احمدی و علی جلیلوند که هر دو پدر چهار فرزند بودند در زندان همدان، قدرت زبیرم در زندان مرکزی ایلام، شرف خان اکبری و یک زندانی دیگر در زندان مرکزی کرج اعدام شدند. سه‌شنبه ۲۷دی کامل دودکانلو که از ۷سال پیش زندانی بود و فرهاد حسینی در زندان سلماس به‌دار آویخته شدند.

روز شنبه ۱بهمن تعدادی از خانواده‌ها و بستگان زندانیان محکوم به اعدام در مقابل ساختمان قضاییه آخوندها در تهران دست به اعتراضی زدند و خواستار توقف اجرای احکام اعدام شدند.

مماشات با دیکتاتوری دینی حاکم بر ایران، رکوردار اعدام و زندان در جهان امروز و تعلل در تحریم همه‌جانبه و لیست‌گذاری سردمداران و ارگانهای سرکوب و ترور آن، لگدمال کردن ارزشهای حقوق‌بشری است که به بهای دهها میلیون قربانی به‌دست آمده است. این رژیم باید از جامعه جهانی طرد شود، سفارتهایش تعطیل و مزدورانش اخراج شوند و سردمدارانش به‌خاطر چهار دهه نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در برابر عدالت قرار گیرند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۳ بهمن ۱۴۰۱ (۲۳ ژانویه ۲۰۲۳)