تظاهرات ایرانیان آزاده و بستگان شهیدان سربه‌دار در مقابل دادگاه سوئد ، همزمان با ششمین جلسه دادگاه تجدیدنظر دژخیم حمید نوری- دوشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۱

 

استکهلم سوئد - آکسیون ایرانیان آزاده همزمان با  ششمین روز دادگاه استیناف دژخیم حمید نوری - ۳بهمن

ایرانیان آزاده شعار می‌دادند:

  • با مریم همپیمان دادخواه خون یاران
  • قسم به خون یاران ایستاده‌ایم تا پایان
  • طناب دار جلاد بر گردن دماوند هرگز اثر ندارد، ضحاک را بگویید از عزم ارتش خلق گویا خبر ندارد
  • سلطنت ولایت یکصد سال جنایت
  • ما سر بدار خلقیم با شیخ در نبردیم

استکهلم سوئد - آکسیون ایرانیان آزاده در برابر ششمین روز دادگاه استیناف دژخیم حمید نوری - ۳بهمن

آکسیون ایرانیان آزاده در برابر دادگاه دژخیم حمید نوری در استکهلم سوئد - 0

آکسیون ایرانیان آزاده در برابر دادگاه دژخیم حمید نوری در استکهلم سوئد - 1

آکسیون ایرانیان آزاده در برابر دادگاه دژخیم حمید نوری در استکهلم سوئد - 2