۱۷رشته عملیات ضداختناق برای شعله‌ور کردن قیام توسط کانون‌های شورشی در شهرهای میهن با شعارهای مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهب

 

 

- جواب ما به اعدام، آتش سرخ قیام

- ولایت و ”وکالت“ دو روی یک سکه است

- جمعه‌بازار شیخ و مسخره‌بازار وکالت شاه علیه حاکمیت و رأی جمهور ملت

بر ضد قیام و سرنگونی و تماماً در خدمت خامنه‌ای و اطلاعات آخوندی است

- به آتش کشیدن کانون فرهنگی ولایت و حوزه جهل و جنایت در تهران و اسلامشهر

- به آتش کشیدن پایگاههای بسیج سپاه پاسداران در قم، کرج، مشهد، شیراز، کرمان، همدان، قزوین و شوش

- به آتش کشیدن بنرهای خمینی و خامنه‌ای در سراوان، لنگرود و سرپل‌ذهاب

- به آتش کشیدن بنرهای جلاد قاسم سلیمانی در کاشمر، کرج و تهران