تظاهرات یاران شورشگردر لندن، آمستردام،رم، تورنتو، اوتاوا، اسلو، یوتوبوری، اشتوتگارت، برمن و ژنو ـ بزرگداشت شهیدان قیام و حمایت از آلترناتیو دموکراتیک شورای ملی مقاومت با مرزبندی ملی نه شاه نه شیخ

لندن

آمستردام

رم

اتاوا

تورنتو

اسلو

یوتوبوری

ژنو

اشتوتگارت

برمن