سخنگوی مجاهدین: خوشا که مجاهدین در فردای مرگ دجال ضدبشر بر دهان رحیم صفوی کوبیدند و ترک زن و فرزند کردند تا هر چه بیشتر بجنگند

 

سخنگوی مجاهدین: خوشا که مجاهدین برای این‌که به‌گفته دژخیم رحیم صفوی زمینگیر نشوند از سال۶۸ در فردای مرگ دجال ضدبشر بر دهان رحیم صفوی کوبیدند و ترک زن و فرزند کردند تا هر چه بیشتر بجنگند.

سرکرده پیشین سپاه ۳۳سال دیر از خواب بیدار شده و با نسلی روبه‌روست که زمینگیر نمی‌شود.

دژخیم رحیم صفوی همان کسی است که در مقام سرکرده سپاه خامنه‌ای می‌گفت: بعضی‌ها را باید گردن بزنیم بعضی‌ها را زبان‌شان را قطع می‌کنیم.