ساعت وصل:‌ استمرار قیام سراسری مردم ایران در آغاز ششمین ماه

 

میهمان برنامه: مجاهد خلق عباس صنوبری

این هفته هم شاهد تحولات زیادی در میهن عزیزمان از قیام مردم ایران در آغاز ششمین ماه قیام بودیم که بسیار قابل توجه بود. همینطور دیشب ملاحظه کردیم که در شهرهای مختلف میهن هموطنانمان و قیام‌آفرینان و شورشگران با برپایی تظاهرات و سر دادن شعارها علیه خامنه‌ای و تمامیت دیکتاتوری آخوندی و همراه با پیشروی خط ارتش و آزادی پیام مردم ایران را یکبار دیگر طنین‌انداز کردند.

همچنین هفته گذشته شاهد بودیم که هموطنان دلیرمان در بلوچستان با شعارهای مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر و شعارهایی علیه خامنه‌ای پلید و سپاه و بسیج به تظاهرات پرداخت و خواست‌های خود و مردم ایران را فریاد زدند.

در هفته گذشته همینطور که در جریان هستید شاهد تظاهرات اشرف‌نشانها و یاران شورشگر با همین شعارها در شهرهای مختلف جهان بودیم. 

قیام سراسری مردم ایران راه خودش را ادامه می‌دهد ـ قسمت دوم

تماس هموطنان از شهرهای مختلف میهن

ساعت وصل ـ ما نظام ولایت فقیه را سرنگون خواهیم کرد ـ قسمت سوم

تماس هموطنان از داخل کشور

ساعت وصل ـ آزادی را با دستهای خودمان به میهن می‌آوریم ـ قسمت چهارم

تماس ایرانیان آزاده از داخل میهن در زنجیر