برنامه آفساید هفته - پروژه وکالت و فایده آن در جنگ اصلی بین مردم ایران وحکومت آخوندی

در برنامه آفساید این هفته به پروژه وکالت بچه شاه می پردازیم و اینکه در جنگ اصلی بین مردم ایران و حکومت آخوندی چه نقشی داشت

لطفا به اشتراک بگذارید: