صد و هفتادونهمین روز قیام سراسری - تظاهرات در تهران، قزوین، آمل، مشهد، کامیاران و ملایر با شعار مرگ بر خامنه‌ای

 

تهران - طنین شعارهای شبانه در شهرک اکباتان - ۲۲اسفند

گوهردشت کرج - تظاهرات جوانان دلیر با شعار مرگ بر دیکتاتور - ۲۲اسفند

سنندج - تظاهرات جوانان دلیر با شعار  مرگ بر خامنه‌ای - ۲۲اسفند

تهران - رژه جوانان شهرک اکباتان با شعار ما اومدیم دوباره خیزش ادامه داره - ۲۲اسفند

تهران - تظاهرات جوانان دلیر در اکباتان. آنها شعار می‌دهند فقر فساد گرونی میریم تا سرنگونی - ۲۲اسفند

تهران - تظاهرات جوانان دلیر با شعار مرگ بر خامنه‌ای لعنت بر خمینی در ستارخان - ۲۲اسفند

تهران - تظاهرات جوانان دلیر با شعار امسال سال خونه، سیدعلی سرنگونه در خیابان ستارخان ۲۲اسفند

تهران - تظاهرات جوانان دلیر با شعار مرگ بر دیکتاتور در ستارخان - ۲۲اسفند

کامیاران - جوانان دلیر با برافروختن آتش شعار مرگ بر خامنه‌ای سر دادند ۲۲اسفند

مشهد - تظاهرات زنان دلیر با شعار تا آخوندکفن نشود این وطن،وطن نشود - ۲۲اسفند

مشهد - تظاهرات جوانان دلیر با شعار سیدعلی بی‌ریشه، خیزش تموم نمیشه - ۲۲اسفند

ملایر - فریادهای مرگ بر خامنه‌ای در خیابانهای شهر - ۲۲اسفند

قزوین - تظاهرات جوانان دلیر با شعارهای مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتور - ۲۲اسفند

 

آمل - طنین فریادهای مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر توسط جوانان دلیر روی پل هوایی - ۲۲اسفند

تهران - تظاهرات جوانان دلیر با شعار قسم به خون یاران ایستاده‌ایم تا پایان - ۲۲اسفند

ایلام - تجمع اعتراضی  کارگران و کارکنان  کارخانه سیمان ایلام - ۲۲اسفند

ایلام - تجمع اعتراضی کارگران و کارکنان کارخانه سیمان ایلام - ۲۲اسفند

تهران - طنین شعارهای مرگ بر خامنه‌ای در متروی موسوم به بهشتی - ۲۲اسفند

کرمان - به آتش کشیدن پایگاه ضدمردمی بسیج توسط جوانان دلیر - ۲۲اسفند