صدو هشتادمین روز قیام سراسری -کارزار چهارشنبه سوری در شهرهای میهن با شعار «توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه»

 

آتش و خشم و خروش در چهارشنبه سوری با شعارهای مرگ بر خامنه ای- لعنت بر خمینی
شب گذشته مردم نزدیک به ۲۰ منطقه تهران  از جمله جوادیه، نازی آباد، خانی آباد، نظام آباد، خیابان طیب منطقه ۱۵ ، اکباتان، هفت حوض، سیزده آبان، تهرانپارس، افسریه، شهرک ولیعصر، میر داماد، منطقه ۱۷ فلاح ستارخان، پاسداران، شهرک غرب، و سعادت آباد  با برافروختن آتش و بستن مسیر علیه رژیم شعار دادند
جوانان شورشگر از جمله شعار می دادند: مرگ بر دیکتاتور،  مرگ بر خامنه ای، مرگ بر حکومت بچه کش سیدعلی پاره پاره، خیابون راه چاره، ماآمدیم دوباره، قیام ادامه دارد،  قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان، فقرفسادگرونی، میریم تاسرنگونی و مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر 
نزدیک به ۴۰ شهر میهن از جمله اصفهان، اراک، قم، مشهد، شیراز، همدان، رشت، سنندج، بوکان، کامیاران، سقز، دیواندره،  نقده، پیرانشهر، مهاباد، مریوان، بانه، دهگلان، بندرعباس، تبریز، زنجان، خرمدشت، کرج،  گرگان، شوشتر، ارومیه، جوانرود، کرمانشاه، سرپل ذهاب، اردبیل، اشنویه، تایباد، میاندوآب، اهواز، ایذه، تربت جام، دورود، شهریار، پرند، جوانان با برافروختن آتش و بستن خیابان و پرتاب نارنجک دستی علیه رژیم آخوندی شعار دادند.
در اصفهان جوانان با برگزاری تظاهرات شبانه شعار می دادند، فقر فساد گرونی، می ریم تا سرنگونی، این همه سال جنایت مرگ بر این ولایت
در رشت  جوانان با برافرودختن آتش شعار می دادند امسال سال خونه سیدعلی سرنگونه
در جوانرود جوانان به‌اداره بدنام اطلاعات آخوندی حمله کردند
در دیواندره  جوانان به سمت فرمانداری رژیم حمله کردند
در ارومیه جوانان  بنر خامنه ای جلاد را به‌آتش کشیدند
در تهران، تبریز، همدان، شیراز، تربت جام، ساری، اردبیل، بندرعباس و اراک جوانان با برافروختن آتش شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر سر دادند
در کرمانشاه  جوانان با برافروختن آتش شعار می‌دادند شیخ جنایت پیشه پاسخ توآتیشه 
در بوکان جوانان با برافروختن آتش با مأموران سرکوبگردرگیر شدند
در سقز جوانان با افروختن آتش شعارمرگ برخامنه ای و کردستان کردستان گورستان فاشیستها سر دادندتهران ـ برافروختن آتش و بستن راهها در مناطق مختلف 
- نازی آباد برافروختن آتش در خیابان توسط جوانان شورشگر
ـ تهرانپارس ¬ برافروختن آتش و زدن نارنجک دستی

ـ برافروختن آتش و زدن نارنجک دستی با شعار مرگ بردیکتاتور 
ـ خیابان طیب منطقه 15 ـ آتش زدن منبع زباله وسط خیابان و زدن نارنجک دستی
ـ  اکباتان ـ برافروختن آتش با شعارهای آزادی آزادی آزادی و اینهمه سال جنایت مرگ بر این ولایت 
ـ جوانان  در اکباتان  عکس  بزرگ خامنه ای را به آتش کشیدند
ـ اکباتان برافروختن آتش با شعار مرگ بر دیکتاتور و سیدعلی پاره پاره، خیابون راه چاره
ـ اکباتان برافروختن آتش با شعار  ماآمدیم دوباره، قیام ادامه دارد
- پرتاب نارنجک دستی به موتورهای مزدوران 

ـ شهرک ولیعصر آتش زدن منبع زباله توسط جوانان
  ـ افسریه  منطقه 15 برافروختن آتش و پرتاب نارنجک دستی در خیابان
ـ سعادت آباد ـ آتش زدن منبع زباله با شعار فقرفسادگرونی، میریم تاسرنگونی
ـ  میرداماد ـ برافروختن آتش و بستن جاده توسط جوانان
ـ پرتاب نارنجک دستی با شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر
- جوادیه – برافروختن آتش و راهبندان درجاده وپرتاب نارنجک
ـ تظاهرات در مترو با شعار مرگ بر خامنه ای، مرگ بر حکومت بچه کش
ـ تظاهرات در مترو با شعار فقر فساد گرونی، می ریم تا سرنگونی

ـ  منطقه 17 فلاح جوانان آتش روشن کرده و نارنجک دستی میزنند
ـ سیزده آبان پرتاب نارنجک دستی درخیابان
  تبریز ـ برافروختن آتش  با شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر
سنندج ـ بر افروختن آتش و ایجاد راهبندان درپارک کودک 
قم ـ برافروختن آتش در نیروگاه توسط جوانان شورشگر

-دیواندره ـ برافروختن آتش درخیابان وپرتاب نارنج دستی 

پیرانشهر ـ برافروختن آتش درخیابان وپرتاب نارنجک دستی توسط جوانان
مریوان ـ برافروختن آتش درخیابان وپرتاب نارنجک دستی توسط جوانان

بانه ـ برافروختن آتش درخیابان وپرتاب نارنجک دستی توسط جوانان

زنجان ـ  برافروختن آتش و  پرتاب نارنجک وسط خیابان توسط جوانان
دهگلان ـ برافروختن آتش و انفجارهای نارنجکهای دستی توسط جوانان در سطح شهر  

خرمدشت ـ برافروختن آتش  و زدن نارنج دستی با شعار مرگ بر خامنه ای

سقز ـ برافروختن آتش باشعارمرگ برخامنه ای کردستان کردستان گورستان فاشیستها

نقده ـ برافروختن آتش در خیابان توسط جوانان
اسلامشهر ـ برافروختن آتش توسط جوانان و بستن جاده

ارومیه ـ برافروختن آتش در شهرک دانشگاه و ایجاد راهبندان

کرج خیابان اهری پرتاب ترنج درخیابان و آتش
 ـ خیابان اهری برافروختن آتش و پرتاب نارنجک دستی درخیابان 
 ـ برافروختن آتش و  بستن جاده باآتش و زدن نارنجک
ـ فردیس برافروختن آتش و تظاهرات شبانه با شعار مرگ بر دیکتاتور


رشت ـ میدان شهرداری ـ برافروختن آتش در خیابان 
ـ برافرودختن آتش و تظاهرات با شعار امسال سال خونه سیدعلی سرنگونه

اصفهان ـ تظاهرات شبانه با شعار فقر فساد گرونی، می ریم تا سرنگونی

 ـ تظاهرات شبانه با شعار این همه سال جنایت مرگ بر این ولایت
- تظاهرات خیابانی فقرفسادگرونی، می‌ریم تا سرنگونی،  آزادی آزادی آزادی

کرمانشاه ـ بر افروختن آتش در منطقه دولت آباد  و زدن نارنجک دستی باشعارمرگ بردیکتاتور
 ـ برافروختن آتش با شعار شیخ جنایت پیشه پاسخ توآتیشه 

- منطقه دولت آباد انفجار ترنج باشعارمرگ بردیکتاتور

گرگان – برافروختن آتش با شعار آزادی، آزادی، آزادی
جوانرود ـ  جوانان به اداره بدنام اطلاعات آخوندی حمله کردند

دیواندره ـ  جوانان به سمت فرمانداری رژیم حمله کردند

شوشتر همراه با آتش بازی جوانان شعار تو دیکتاتور من آرش می دهند
ارومیه ـ به آتش کشیدن بنر خامنه ای توسط جوانان شورشگر
- به آتش کشیدن یک بنرخامنه ای
پرندپرتاب تورنج درخیابان 
جوانرودپرتاب تورنج درخیابان 

همدان ـ برافروختن آتش و بستن جاده توسط جوانان
 
بابل پرتاب ترنج درخیابان 

ساری – برافروختن آتش با شعار آزادی می آید با میتوان و باید و مرگ بر ستمگرچه شاه باشه چه رهبر
اردبیل ـ برافروختن آتش با شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر

ورامین ـ پرتاب نارنجک دستی توسط جوانان به کلانتری
سرپل ذهاب ـ  جوانان با برافروختن آتش و پرتاب نارنجک با مأموران سرکوبگر درگیر شدند
بندرعباس ـ پرتاب نارنجک دستی با شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر

 

گرگان - تظاهرات جوانان دلیر با شعار امسال سال خونه سیدعلی سرنگونه - ۲۳اسفند

تهران تظاهرات جوانان دلیر با شعار امسال سال خونه سیدعلی سرنگونه در شهرک نفت ۲۳اسفند

تهران طنین شعارهای فقر فساد گرونی میریم تا سرنگونی در منطقه سعادت‌آباد ۲۳اسفند

تهران طنین شعارهای مرگ بر دیکتاتور در شهرک اکباتان ۲۳اسفند

کرمانشاه برگزاری چهارشنبه‌سوری و شعار شیخ جنایت‌پیشه، پاسخ تو آتیشه ۲۳اسفند

تهران طنین شعارهای مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر حکومت بچه‌کش در میدان هفت‌حوض ۲۳اسفند

کرج برگزاری جنش چهارشنبه‌سوری و شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر ۲۳اسفند

سنندج چهارشنبه‌سوری و شعارهای مرگ بر دیکتاتور توسط جوانان دلیر ۲۳اسفند

تهران طنین شعارهای مرگ بر دیکتاتور در شهرک اکباتان ۲۳اسفند

تهران تظاهرات جوانان دلیر با شعار قسم به خون یاران ایستاده‌ایم تا پایان در چهارشنبه‌سوری ۲۳اسفند

کرج - طنین شعارهای شبانه مرگ بر حکومت بچه‌کش در این شهر - ۲۳اسفند

تهران - حمله جوانان دلیر با بمب‌های دست‌ساز به گشتی‌های موتوری رژیم - ۲۳اسفند

رشت - تظاهرات جوانان دلیر با شعارهای آزادی آزادی آزادی - ۲۳اسفند

فردیس کرج - برگزاری چهارشنبه‌سوری با شعار مرگ بر دیکتاتور - ۲۳اسفند

سقز برگزاری چهارشنبه‌سوری با شعار مرگ بر دیکتاتور ۲۳اسفند

رشت تظاهرات گسترده مردم این شهر با شعار امسال سال خونه سیدعلی سرنگونه ۲۳اسفند

تبریز جشن چهارشنبه‌سوری با شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر ۲۳اسفند

تهران تظاهرات جوانان دلیر با پلاکارد مرگ بر خامنه‌ای ۲۳اسفند

اصفهان تظاهرات جوانان دلیر با شعار فقر فساد گرونی میریم تا سرنگونی ۲۳اسفند

رشت - چهارشنبه‌سوری و تظاهرات مردم با شعار توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه - ۲۳اسفند

سنندج چهارشنبه سوری و طنین شعارهای مرگ بر خامنه‌ای ۲۳اسفند

سقز برگزاری چهارشنبه‌سوری با شعارهای مرگ بر خامنه‌ای ۲۳اسفند

تهران چهارشنبه‌سوری و شعارهای مرگ بر دیکتاتور در هفت‌حوض نارمک ۲۳اسفند

تهران به آتش کشیدن تصاویر منحوس خامنه‌ای و شعارهای بسیجی سپاهی داعش ما شمایی در شهرک اکباتان ۲۳ا

سقز برگزاری چهارشنبه‌سوری آشتین همراه با شعارهای مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای ۲۳اسفند

سنندج - برگزاری چهارشنبه‌سوری با شعارهای مرگ بر دیکتاتور - ۲۳اسفند

زنجان - به آتش کشیدن تصاویر پاسدار سلیمانی توسط جوانان دلیر - ۲۲اسفند

محلات - درهم‌کوبیدن پایگاه بسیج ضدمردمی توسط جوانان دلیر - ۲۳اسفند

هفت‌تپه - اعتصاب کارگران فصلی شرکت هفت‌تپه - ۲۳اسفند

اهواز - تجمع اعتراضی بازنشستگان کارخانه فولاد در مقابل در این کارخانه - ۲۳اسفند

-اهواز - تجمع اعتراضی بازنشستگان کارخانه فولاد در مقابل در این کارخانه - ۲۳اسفند

تهران - رژه جوانان شهرک اکباتان با شعار ما اومدیم دوباره خیزش ادامه داره - ۲۲اسفند

سنندج تظاهرات جوانان دلیر با شعار مرگ بر خامنه‌ای ۲۲اسفند