نامهٔ ۲۴تن برندگان جایزهٔ نوبل به شارل میشل، رئیس شورای اروپا، در حمایت از قیام مردم ایران و برنامهٔ ۱۰ماده‌یی خانم مریم رجوی برای ایران فردا

 

  • نامهٔ ۲۴تن برندگان جایزهٔ نوبل به شارل میشل، رئیس شورای اروپا، در حمایت از قیام مردم ایران و برنامهٔ ۱۰ماده‌یی خانم مریم رجوی برای ایران فردا.
  • لیست‌گذاری سپاه پاسداران توسط اتحادیهٔ اروپا و حمایت از مأموریت هیأت حقیقت‌یاب ملل متحد در مورد ایران حیاتی است.
  • پلتفرم ۱۰ماده‌یی مریم رجوی برای یک جمهوری دموکراتیک بر حاکمیت مردم ایران تأکید می‌کند
  • این پلتفرم از سوی ۲۵۰نماینده مجلس عوام و مجلس اعیان انگلستان مورد استقبال قرار گرفت
  • قطعنامهٔ اکثریت کنگرهٔ آمریکا نیز حق مردم ایران برای برقراری این جمهوری دموکراتیک را به‌رسمیت می‌شناسد.
  • ۴۴سال پیش مردم ایران دیکتاتوری شاه و پلیس مخفی مخوف آن ساواک را به‌خاطر جنایت‌ها و شکنجه‌هایش رد کردند آنها اکنون شعار می‌دهند «نه سلطنت نه رهبری، دموکراسی برابری»
  • پروفسور جان متر، دانشمند ارشد و مدیر پروژه تلسکوپ عظیم جیمز وب برندهٔ نوبل فیزیک، پروفسور ریچارد رابرتس، برندهٔ نوبل پزشکی، خوزه راموس هورتا، رئیس‌جمهور کنونی تیمور شرقی برنده جایزه صلح نوبل و آریاس سانچز، رئیس‌جمهور سابق کاستاریکا برندهٔ جایزه صلح نوبل از امضاکنندگان نامه به رئیس شورای اتحادیهٔ اروپا هستند.
  • برندگان نوبل پزشکی، فیزیک، شیمی، ادبیات و اقتصاد از آمریکا و انگلستان و فرانسه و سوئیس در شمار امضاکنندگان هستند.