قطعنامه مصوب سنای ایتالیا در حمایت از قیام و خواست مردم  ایران برای دموکراسی

 

 • مجلس سنای ایتالیا به اتفاق آرا قطعنامه ای را در ارتباط با قیام ایران و نقض حقوق بشر و حقوق زنان توسط رژیم آخوندها را به تصویب رساند
 • قطعنامه تصریح میکند برای دهه ها زنان و مردان  در ایران با عزم راسخ برای آزادی، دموکراسی و احترام به حقوق بشر مبارزه کرده اند و علیرغم سرکوب و شکنجه و اعدام هزاران زندانی سیاسی، رژیم نتوانسته است مقاومت شهروندانی که خواستار آزادی، دموکراسی و احترام به حقوق بشر هستند و جان خود را به خطر انداخته اند، خاموش کند.
 • نیروهای امنیتی، سپاه پاسداران، بسیج، نیروی انتظامی، پلیس ضد شورش و لباس شخصیها از گلوله، گاز اشک آور و باتوم برای سرکوب اعتراضات استفاده کردند.
 • قطعنامه با ابراز همبستگی با زنان ایرانی و بسیاری از مردان جوان که شجاعانه اعتراض می کنند، بر حمایت کامل خود از آرمان مردم ایران برای دموکراسی و به حقوق بشر و آزادی های اساسی تاکید میکند.
 • قطعنامه دولت ایتالیا را متعهد می کند، رژیم ایران را مستقیم و در مجامع چند جانبه برای پایان دادن به سرکوب و خشونت علیه زنان، تظاهرکنندگان و اقلیت‌های قومی و مذهبی و اختلال در اینترنت تحت فشار قرار دهد و برای جلوگیری از اعدامهای بیشتر و آزادی معترضان بازداشت شده اقدام
 • قطعنامه از دولت میخواهد نظارت فعال بر صادرات اسلحه و مهمات به کشورهای همسایه ایران اعمال کند، تا از خطر دخالت، حتی غیرمستقیم، شرکت های ایتالیایی در حمایت از اقدام سرکوبگرانه جلوگیری کند.
 • سناتور جولیو ترتزی رئیس کمیسیون سیاست اتحادیه اروپا در سخنرانی خود در جریان تصویب این قطعنامه گفت خمینیسم مدل شیعه داعش سنی است با این تفاوت که یک حکومت است که با زد و بند این توهم را بوجود میاورد که گویا رفرم پذیر است.
 • سناتور ترتزی: روحانی این رفرمیست بزرگ، بیشترین کشتار و اعدام را کرد، اما ما با او معامله کردیم هیئت ها فرستادیم، اروپا را هم به اینکار تشویق کردیم. پاسداران فقط در ایران جنایت نمیکنند اوکراینی ها را هم میکشند. وانمود نکنیم که اینها را نمیدانیم خیلی خوب میدانیم.
 • در این سالن همکارانی هستند که همراه من چهار سال پیش در همایش شورای ملی مقاومت در ویلپنت بودیم ، ما سوژه یک اقدام تروریستی وحشتناک بودیم. یک دیپلمات رژیم در سفارت وین اسدالله اسدی دستگیر شد. او قصد داشت جنایتی مرتکب شود که با انهدام برجهای دو قلوی امریکا قابل مقایسه بود.
 • امروز میخواهند اسدی را که به ۲۰ سال زندان محکوم شده را به ایران برگردانند و با افراد بیگناه معاوضه کنند. او در راس یک شبکه تروریستی از عوامل رژیم بود و در همین رابطه در دوسال ۱۸۰ سفر در کشورهای اروپای داشت.
 • آیا میخواهیم این تروریستها در اروپا و ایتالیا آزادانه بچرخند و به کشتن سیاستمداران و مخالفان ادامه دهند؟ دیگر کافیست که به این دام بیافتیم که رژیم رفرم پذیر هست و میتوان با آن گفتگو کرد.
 • گفتگو آری ولی با نیروهای آزادی خواه، با جوانان و روشنفکران بسیار عالی و با جرات، با سازمان تحت رهبری خانم رجوی، سازمانی که در داخل ایران از همه بیشتر طرفدار دارد.
 • اگر برویم و از محل های آنها در آلبانی دیدار کنیم، موزه ای به یاد شهدایشان دارند که ۳۰.۰۰۰ شهید از مجاهدین در سال ۱۳۶۷ در زندانها به دارآویخته شدند اکثرا از مجاهدین بودند که توسط یک کمیسیون مرگ که با فتوای خمینی ایجاد شد، اعدام شدند.
 • میدانید چه کسی در این کمیته مرگ بود؟ گمان میکنم خیلی ها بدانند رییس جمهور فعلی رژیم  رییسی بود. با این رژیم  نباید خوش خیال و متوهم باشیم باید یک‌عمل قوی از جانب جامعه بین المللی انجام  بشود
 • سناتور ترتزی بار دیگر از طرف خودش و حزب متبوعش خواستار نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران شد.