موضعگیری سخنگوی مجاهدین ۹ فروردین ۱۴۰۲

 


- در فضای مجازی یک موضعگیری جعلی با آرم مجاهدین تحت عنوان «موضعگیری سخنگوی مجاهدین» در مورد یاسمین پهلوی منتشر شده که کذب محض است، ربطی به مجاهدین ندارد و تولید عوامل شیخ و شاه است.
- موضعگیریهای مجاهدین در سایت سازمان مجاهدین خلق ایران و سیمای آزادی منتشر می‌شود.
- لجن پراکنی امیر حسین اعتمادی دفتر بچه شاه علیه مجاهدین و یاوه گویی علیه دادخواهی از مجاهدین سربدار نیز نکته به نکته، رویکرد همانند و کلمات همسان با وزارت اطلاعات و یادآور سابقة فاشیستی این شخص در دفتر تحکیم وحدت زیر مجموعه اولیة سپاه پاسداران است.