آفساید اتوبوس مجانی بچه شاه ـ پیک شادی

 

آفساید اتوبوس مجانی بچه شاه ـ پیک شادی۱۴ اردیبهشت۱۴۰۲

اتوبوس مجانی بچه شاه که با تبلیغات سنگین رسانه‌های معلوم‌الحال ارتجاعی و استعماری می‌خواستند برای امتیاز گرفتن از رژیم و بستن راه قیام به‌عنوان اپوزیسیون قالبش کنند یک ماه بعد از منشورش به آخر خط رسید و راننده‌اش پیاده شد.