تجمع اعتراضی بازنشستگان منطقه مخابراتی خوزستان، سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، گیلان و مشهد

امروز سه‌شنبه ۱۶خرداد ۱۴۰۲،  بازنشستگان مناطق مخابراتی در استانهای مختلف  در اعتراض به عدم اجرای آیین‌نامه استخدامی، مشکلات هزینه‌های درمانی و عدم تحقق دیگر خواسته‌هایشان مجدداً دست به تجمع اعتراضی زدند.

 

مشهد - تجمع اعتراضی بازنشستگان منطقه مخابراتی مشهد-۱۶خرداد ۱۴۰۲

-مشهد - تجمع اعتراضی بازنشستگان منطقه مخابراتی مشهد-۱۶خرداد ۱۴۰۲ - 0

-مشهد - تجمع اعتراضی بازنشستگان منطقه مخابراتی مشهد-۱۶خرداد ۱۴۰۲ - 1

 

 

گیلان - تجمع اعتراضی بازنشستگان منطقه مخابراتی گیلان -۱۶خرداد ۱۴۰۲

 

 

-گیلان - 0

 

 

کرمانشاه - تجمع اعتراضی بازنشستگان منطقه مخابراتی کرمانشاه -۱۶خرداد ۱۴۰۲

 

 

-کرمانشاه - 0

 

 

اهواز - تجمع اعتراضی بازنشستگان منطقه مخابراتی خوزستان - با شعار تا حق خود نگیریم آروم نمی‌نشینیم -سه‌شنبه  ۱۶خرداد

 

 

سیستان و بلوچستان - تجمع اعتراضی بازنشستگان منطقه مخابراتی این استان - سه‌شنبه ۱۶خرداد

-بازنشستگان مخابرات - 0

 

شهرکرد - تجمع اعتراضی بازنشستگان منطقه مخابراتی چهارمحال و بختیاری -۱۶خرداد ۱۴۰۲


-بازنشستگان مخابرات - 1