شهرضا (اصفهان): تهاجم و انفجار بزرگ در ناحیه بسیج سپاه پاسداران توسط قهرمانان کانون‌های شورشی

 

شهرضا (اصفهان): تهاجم و انفجار بزرگ در ناحیه بسیج سپاه پاسداران

توسط قهرمانان کانون‌های شورشی به‌مناسبت سالگرد دجال ضدبشر

در پاسخ به اعدامها و قتل‌عام

با درود مجدد به شهیدان سربدار خانه اصفهان