به یاد مرجان شورشگر و آتش افروز در دومین سالگرد جاودانگی اش

 

به‌یاد مرجان شورشگر و آتش‌افروز در دومین سالگرد جاودانگی‌اش ـ ۱۶خرداد۱۴۰۱

دو سال پس از پرواز مرجان هنرمند محبوب مقاومت و مردم ایران، فریاد شورشگر و آتشین او در جبهه خلق و مقاومت و آزادی رو در روی جبهه ارتجاع و دیکتاتوری و حفظ نظام و رژیم قتل‌عام، طنینی هر چه رساتر و جاودانه دارد

شب خودشو باخته به روز آخر این بازی شده

عاشقا رو صدا بزن وقت براندازی شده

و شوری که او با ترانه‌هایی چون «وقت براندازی شده» می‌دمید، در متن الهام‌بخشی گستردهٔ مقاومت، در «رویش ناگزیر» و گسترش کانونهای شورشی چشم‌گیر است.

یاد مرجان آتش‌افروز و مقاومت درخشانش از سلولهای اوین تا ایستادگی در کنار و همراه با مجاهدان اشرفی، در کتاب بزرگ و تاریخچهٴ مقاومت ایران تا ابد ثبت و الهام‌بخش خواهد بود.

سلام بر مرجان صدای شورش زن ایرانی

در برابر نظم ارتجاعی حاکم

 

در سالهای تبعید در کنار مجاهدین و مقاومت ایران قرار گرفت و طی دو دهه با شور و اشتیاق و با صدای روحبخش و لطیفش صدای دختران و زنان ستمدیده میهنمان شد و در میان اندوه شب با صدایش از روز خبر می‌داد و روشنایی.

او با شورش‌اش بر آنچه که بود و هست، بر این حقیقت گواهی داد که تعهد انسان به آزادی، بزرگترین سرمایهٔ اوست و در دوران تاریک ارتجاع و اختناق، هنرمند مردمی باید به این تعهد بزرگ بپیوندد.

و کلمات او خطاب به‌زن ایرانی از یاد نخواهد رفت که «عزیزانم کمر همت ببندید و به‌عنوان چاووشان این کاروان پرشتاب جلودار میدان مبارزه باشید و به همت و قدرت خودتان باور داشته باشید».

سلام بر مرجان. او رستگار و جاودانه شد

در آن باغی که توفان بلا زد

همه گلها شدند تاراج و پرپر

به‌نام آهن و زیتون و گندم

گلی بشکفت کز گلها همه سر

 فریدون ژورک:

واکنشهای مردمی خیلی بالا بود آن‌چنان بالا بود که داد رژیم را درآورد به‌خصوص واکنش مردم در داخل کشور بخشی از هنرمندها آن‌چنان پشت این قضایا آمدند جلو که سوزش رژیم تا جایی رسید که ناچار به جعل نشریه مجاهد شد.

وزارت اطلاعات رژیم یک صفحه نشریه مجاهد جعلی به تاریخ یکشنبه ۱۸ خرداد۹۸ که سریعاً آن را به ۱۸خرداد ۹۹ تغییر داد برای تحت فشار قرار دادن هنرمندان و وادار کردن آنان به موضعگیری علیه مجاهدین به‌خاطر تسلیت هایشان در سوگ مرجان منتشر کرد و به دروغ ادعا کرد نشریه مجاهد تصویر علی کریمی و ۱۵ بازیگر را تحت عنوان «سوگ هنرمندان در مرگ بانو مرجان» منتشر کرده است.

 

این در حالیست که نشریه مجاهد مدتهاست منتشر نمی‌شود و اخبار مجاهدین از طریق سایت مجاهد به اطلاع عموم می‌رسد.

سخنگوی مجاهدین جعل آشکار اطلاعات بدنام آخوندها برای وادار کردن هنرمندان به موضعگیری علیه ارزشها و آرمانهای مرجان را منتهای درماندگی و بور شدن رژیم در برابر موج عظیم حمایت و همبستگی مردم و هنرمندان با مرجان شورشگر توصیف کرد.

متعاقباً رهبر مقاومت گفت:

بیچاره خامنه‌ای و اطلاعات بدنام نظام که از ترس مریم رهایی و مرجان آتش‌افروز به انتشار نشریه جعلی مجاهد روی آورده است. ”مقام معظم ولایت“ به این درجه از ترس و جعل و سفلگی هرگز ندیده ملتی!

مریم رجوی: مرجان هم‌چنان که خودش گفته بود می‌خواست که اشرفی باشه می‌خواست که شورشی باشه و اینچنین شد

اون اسمی که باهاش پر می‌گیرم توی گوش دنیا می‌زنم هوار

منم می‌خوام اشرفی باشم – همره ستاره‌ها شم

فریدون ژورک:

فکر کنم من یک دو سالی بعد از مرجان من از زندان آزاد شدم . از زندان اومدم بیرون، مرجان برام قابل شناخت اون شکلی نبود. خیلی تغییر کرده بود. تغییر بسیار فاحشی کرده بود. اصلاً نگاهش نسبت به‌زندگی، روش زندگی. نسبت به‌جهان، حتی‌جهان‌بینی‌اش نسبت به‌مسائل سیاسی تغییر کرده بود. مرجان، بهش گفتم که تو خیلی عوض شدی مرجان. گفت خوشحالم که این‌طور شدم. خیلی خوشحالم که فهمیدی. من اونجا با کسانی طرف بودم، با کسانی معاشر بودم که جلوهٔ واقعی زندگی رو بهم نشون دادن. نشون دادن که فقط خوردن و خوابیدن و روزمرگی‌ها نیست. انسان باید متعهد باشه. انسان باید آزاد باشه

... .

یکی از بانوان خیلی محترم‌مون، هنرمند بسیار خوبمون، چندین‌بار به‌من زنگ زد همان روزهای اول به‌من گفت چون از قدیم همدیگر رو می‌شناختیم، به‌من گفت فریدون، زیاد غمگین نباش. مرجان حیف شد اما برای جامعهٔ هنری ایران آبرو خرید.