جعل چت توسط نیروی تروریستی قدس!

 

جعل چت!
- نیروی تروریستی قدس با انتشار یک برگ چت مجعول و مضحک  در خبرگزاری خود اعلام کرد سازمان مجاهدین« در حمله سال ۹۶ داعش به مجلس» رژیم از طریق «یکی از کارکنان مجلس »که هم اکنون در بازداشت دستگاه های امنیتی قرار دارد «نقش جمع آوری اطلاعات و طراحی عملیات را به عهده داشته است»! 
-در این چت مضحک یکی خواهان «اطلاعات و ساختار و ساختمان و حفاظت» مجلس رژیم می‌شود و طرف مقابل می‌گوید که برایش خواهد نوشت 
-کارشناس امنیتی نظام از چت خودساخته نتیجه می‌گیرد  6 سال پیش سازمان مجاهدین «نقشه های ورود و خروج ساختمان های مجلس را به دست آورده و در اختیار داعش قرار داده و همچنین طراحی عملیات تروریستی را به عهده داشته است» 
-نیروی قدس برای خالی نبودن عریضه اضافه می‌کند که اعترافات عنصر مرتبط با مجاهدین«در مورد ارائه اطلاعات ساختمان های مجلس به زودی برای عموم منتشر خواهد شد»
-شایان یادآوری است که رژیم آخوندی در روز شنبه 16 تیر 1397 پس از خاتمه همه تحقیقاتش 8 نفر را تحت عنوان ارتباط با داعش در حمله به مجلس اعدام کرد و پرونده را هم بست 
- دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران در اطلاعیه ۱۶ تیر ۱۳۹۷ خاطرنشان کرد : «بسیار گویا است که این اعدامها بلافاصله پس از بازگشت روحانی از اتریش و لغو مصونیت اسدالله اسدی دیپلومات تروریست رژیم در این کشور صورت گرفت»
-اطلاعیه ۱۶ تیر ۱۳۹۷ دبیرخانه شورای ملی مقاومت افزوده بود : «بهانه این اعدامها وقایعی است که سال گذشته در تهران بر سر قبر خمینی و مجلس آخوندی به‌طور غیرمترقبه‌یی صورت گرفت. وقایعی که علایم جدی دال بر این وجود دارد که رژیم خودش ترتیب داده و یا در آن دست داشت»

-سخنگوی مجاهدین چهارشنبه شب ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ : به نظر می‌رسد نهاد ریاست‌جمهوری و اطلاعات آخوندی از فرط سوزش نسبت به اسناد منتشر شده توسط کانال تلگرامی «قیام تا سرنگونی» با انواع ترهات مجعول به انتقام گیری از مجاهدین روی آورده اند!
-سخنگوی مجاهدین : کار نظام و اطلاعات آن از دروغپردازی و شیطان‌سازی علیه مجاهدین گذشته و از شدت ضربات وارده دچار عارضة «ترکیبی» جنون گاوی و جفنگ‌بافی شده است!