تبریز جای جلاد نیست، رئیسی بروگمشو-همزمان با سفر رئیسی به آذربایجان شرقی-۱۸خرداد۱۴۰۲

همزمان با سفر رئیسی جلاد به آذربایجان شرقی

تبریز۱۸خرداد ۱۴۰۲- تبریز جای جلاد نیست، رئیسی برو گم شو

رئیسی جنایت‌پیشه حسابرسی در پیشه تبریز ۱۴۰۲ کانون شورشی

 

مرگ بر خامنه‌ای- رئیسی لعنت بر خمینی رئیسی جلاد تبریز جای تو نیست رئیسی جلاد آذربایجان جای تو نیست نه شاه می خوایم نه ملا آذربایجان دویالاه مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر

ما جوانان تبریز به این جلاد می گوییم که تو هیچ جایی در تبریز نداری تبریز شهر ستارخان است شهر آزادیخواهان است شهر قیام و انقلاب است خون آیلار حقی هنوز از یادمون نرفته قاتل اینها حق ندارند به تبریز بیایند رئیسی اینو بدون اگر به تبریز بیایی پایت را می شکنیم