ساعت وصل: در آستانه سالگرد قیام ۱۴۰۱ـ عزم شورشگران و وحشت رژیم

میهمان برنامه: هوشنگ روشن روان

سیما خدابخش: برنامه ساعت وصل را با مناسبت روز عاشورا سالروز شهادت سرور شهیدان راهبر و مقتدای عقیدتی و تاریخیمان سیدالشهدا حسین ابن علی(ع) شروع کنیم که همانا این روز الگوی آرمانی برای نبردهای مجاهدین بوده است. بله عاشورای حسینی در طول تاریخ جریان داشته و یک قیام تاریخی مستمر را تاکنون رقم زده است.

مجاهدین با اقتباس از همین روز در دورانهای مختلف با رژیم ضدبشری چنگ در چنگ شده و اثباتگر همین آرمان بودند. یکی از این صحنه‌ها قتل‌عام تابستان ۶۷ است که سی‌هزار سربدار به جلاد نه گفتند و با سر بلند به طناب دار بوسه زدند.

همچنین گرامی می‌داریم یاد و خاطره شهدای فروغ جاویدان را که با خون پاکشان حیات مجاهدین را تضمین کردند و اثباتگر الگوی تاریخیمان امام حسین(ع) بودند و برگ زرینی از فداکاری را به منصه ظهور گذاشتند. در مسیر این خون جاری دوران به ۶ و ۷مرداد ۱۳۸۸ می‌شود اشاره کرد که مجاهدین با ایستادگی قهرمانه در مقابل تهاجم وحوش مزدوران مالکی و نیروی تروریستی قدس که به فرمان قاسم سلیمانی جنایتکار و خامنه‌ای جلاد بود درس جانانه به دشمن دادند.

 

ساعت وصل ـ در آستانه سالگرد قیام ۱۴۰۱ـ عزم شورشگران و وحشت رژیم ـ قسمت دوم

تماس هموطنان از شهرهای مختلف میهن

ساعت وصل ـ در آستانه سالگرد قیام ۱۴۰۱ـ عزم شورشگران و وحشت رژیم ـ قسمت سوم

تماس هموطنان از داخل کشور