خون سربداران ۶۷ الهام‌بخش قیام‌های مردم ایران ـ ساعت وصل

میهمان برنامه: افشین علوی

این هفته شاهد بودیم که قضاییه جلادان در یک فرار به جلو وقیحانه فراخوان به دادگاه برای ۱۰۴تن از مجاهدین در تهران داد. این اقدام گستاخانه با واکنش‌های گسترده شما عزیزان در سراسر ایران و همچنین  اشرف‌نشانها در اقصی نقاط جهان روبرو شد.

 این موضوع همزمان با سالگرد قتل‌عام سی‌هزار زندانی سیاسی توسط خمینی دژخیم است که با صدور احکام جنون‌آسای خود اساس این بربریت را بنا کرد و در این قتل‌عام بیش از ۹۰درصد از شهدا از مجاهدین خلق سر موضع بودند.

این روزها همین طور مصادف است با جنبش دادخواهی مردم ایران به رهبری مقاومت ایران. بنابر این موضوع محاکمه خامنه‌ای جنایتکار و سران حکومت آخوندی بیش از هر زمان دیگری ضروری و واجب است. حتما که  قیام‌آفرینان و کانون‌های شورشی خامنه‌ای را به پای میز محاکمه خواهند کشاند.

ساعت وصل ـ خون سربداران ۶۷ الهام‌بخش قیام‌های مردم ایران ـ قسمت دوم

تماس هموطنان از شهرهای مختلف میهن

ساعت وصل ـ خون سربداران ۶۷ الهام‌بخش قیام‌های مردم ایران ـ قسمت سوم

تماس هموطنان از داخل کشور