مجاهدین خلق ایران، پرچمدار آزادی در برابر شاه و شیخ ـ ساعت وصل

میهمان برنامه: حسین عابدینی معاون نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در انگلستان

امروز دهمین سالگرد قتل‌عام اشرف۱ به دست دژخیم قاسم سلیمانی و مزدورشان مالکی با شهادت ۵۲مجاهد خلق است.  رژیم آخوندی می‌خواست با قتل‌عام اشرف سرنگونی همیشگی سرنگونی را از خودش دور کند. اما اشرف آرمان و اسطوره پایداری شد.

برادر مجاهد مسعود رجوی گفت: ما به سوی آزادی و در مسیر سرنگونی یک، دو، سه صد و هزار اشرف دیگر می‌سازیم.

و دیدیم که مجاهدین در هر کجا دست‌اندکار تکثیر اشرف در هر کجا شدند. استراتژی کانون‌های شورشی را در شهرهای ایران به جریان درآوردند و امروز دشمن می‌گوید که مجاهدین مسئله روز کشور هستند. با درود به شهیدان سرفراز اشرف و سردار قهرمانشان مجاهد خلق زهره قائمی .

ساعت وصل ـ مجاهدین خلق ایران، پرچمدار آزادی در برابر شاه و شیخ 

قسمت دوم

تماس هموطنان از شهرهای مختلف میهن

ساعت وصل ـ مجاهدین خلق ایران، پرچمدار آزادی در برابر شاه و شیخ

قسمت سوم

تماس هم‌میهنان از نقاط مختلف کشور