وحشت رژیم از شرایط انفجاری جامعه ـ ساعت وصل

میهمان برنامه: حنیف باقرزاده

برنامه ساعت وصل این هفته را به موضوع وحشت رژیم از استمرار قیام و سرنگونی اختصاص داده‌ایم. وحشتی که رژیم برای بقای خودش به اعدامهای وحشیانه و بگیر و ببند رو آورده است. آیا به راستی  رژیم در شرایط انفجاری جامعه از سرنگونی خلاصی خواهد یافت؟

آیا رو آوردن به لایحه عفاف و حجاب برون رفتی برای رژیم خواهد داشت یا طناب دارش خواهد شد؟ و زنان و دختران قیام‌آفرین و کانونهای شورشی قهرمان پاسخ دندان‌شکن را در کف خیابان به این وحشیگری‌های قرون وسطایی خواهند داد و بند از بند این رژیم خواهند گسست؟

 

ساعت وصل ـ وحشت رژیم از شرایط انفجاری جامعه ـ قسمت دوم

تماس هموطنان از شهرهای مختلف میهن