قصه تلخ و ادامه دار کشته شدن کارگران زحمتکش معدن در ایران

 

روز یکشنبه ۱۲ شهریور در ساعت ۱۹.۳۰ دقیقه بعدازظهر  با ریزش تونل معدن ذغال سنگ طزره در دامغان ۶ کارگر زحمتکش این معدن زیر آوار سنگین مدفون شدند. بسیاری گارگران دیگر نیز مصدوم و بر اثر گاز گرفتگی مسموم شدند.  انفجار در ۴۰۰ متری تونلی که ۷۰۰متر  عمق دارد، بر اثر جمع شدن گاز رویداد. 
یک کارگزار رژیم آخوندی برای جلوگیری از اعتراض کارگران و خانواده های کارگران کشته شده گفت: 
متأسفانه در این معدن هر از گاهی حوادث ناشی از کار منجر به وقوع تلفات جانی شده و جان معدن‌کاران را به‌مخاطره می‌اندازد، باید نکات ایمنی رعایت شده و با بسیج و نظارت تمامی دستگاه‌های مسئول، شاهد کاهش وقوع این قبیل حوادث باشیم. 
وی می گوید با افرادی که با بی توجهی و سهل انگاری، عامل به خطر افتادن سطح امنیت شهروندان در تمامی ابعاد شود. برخورد قانونی و بدون اغماض خواهد داشت.
اما رسانه های رژیم با تکرار بارها و بارهای این حوادث به بی توجهی کارگزاران رژیم به امور ایمنی در معادن اشاره می کنند. یک رسانه رژیم  با عنوار تکرار  این تراژدی تلخ برای کارگران معدن «طزره» می نویسد  اینجا خبری از ایمنی نیست.- برای چندمین بار حادثه معدن در طزره جان کارگران استان سمنان را گرفت، معدنی که ایمنی ضعیف آن، بارها و بارها خانواده هایی را داغدار کرده است. 
 پیش از این در اردیبهشت ۱۴۰۰  در همین معدن دو کارگر و در آبان ۹۷ نیز یک کارگر بر اثر حوادث مشابه جان خود را از دست داده اند. دهها حوادث مشابه در این سالها در معادن مختلف و کشته شدن دهها کارگر محروم تاییدی بر وجود نداشتن حداقل ایمنی برای کارگران زحمتکش معادن در ایران تحت حاکمیت آخوندهاست.
انفجار گاز در معدن زمستان یورت در استان گلستان در اردیبهشت ۱۳۹۶ و  کشته شدن  ۴۳ تن از کارگران معدن از نمونه های جانگدازی است که تائیدی بر بی توجهی رژیم آخوندی و کارفرما های معادن بر اصول ایمنی در معادن است.
معدن طزره  تحت پوشش شرکت زغال سنگ البرز شرقی است که کارفرما برای درآمد بیشتر هیچ توجهی به اصول ایمنی در معدن ندارد و بهای آنرا کارگران با جان خود می پردازند. 
آمار حوادث کارِ منجر به فوت، در سال‌های اخیر در معادن تحت پوشش شرکت البرز شرقی به شدت افزایش یافته و این کارگران هستند که بهای سود بیشتر برای کارفرما را با  جان خود می پردازند.
ایران تحت حاکمیت آخوندها در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است. و هر ماهه شاهد دهها حوادث ناشی از کار در کارگاهها و کارخانه ها و محیط های کارگری هستیم که بر اثر آن دهها کارگر مصدوم و مجروح شده یا جان خود را از دست می دهند. به گزارش رسانه های رژیم تا روزی ۶ کارگر که ناچار از تن سپردن به هر شرایط کاری برای بدست آوردن لقمه ای نان هستند،  جان خود را در حوادث کار در ایران از دست می دهند.