جاودانگی و جان فدا کردن قهرمان پیشتاز مجاهد خلق، فرمانده جعفر سهیلیان در سانحه حین کار در تأسیسات اشرف ۳ در آلبانی

 

جاودانگی و جان فدا کردن قهرمان پیشتاز مجاهد خلق، فرمانده جعفر سهیلیان در سانحه حین کار در تأسیسات اشرف ۳ در آلبانی و درگذشت وی پس از انتقال به بیمارستان.

قهرمان مجاهد خلق جعفر سهیلیان با ۴۲ سال سابقة حرفه ای تشکیلاتی متولد ۱۳۳۹ ، فرزند رشید مردم همدان 
در بهمن ۱۳۶۰ با ۷ مجاهد دیگر از زندان ارشادگاه همدان گریخت و مجدداً خود را به تشکیلات مجاهدین وصل کرد 

این قهرمان مجاهد خلق بعد از ۵ مهر سال ۶۰ تا دیماه همان سال در زندان دادگاه انقلاب خمینی در همدان زیر شکنجه بود.

جعفر سهیلیان با یک طرح بسیار جسورانه و با شجاعتی بی همتا، ۷ مجاهد خلق را از سلول فراری داد و سرانجام خودش از پنجره بالای سلول بیرون رفت و به پایین پرید و از پاشنه پا آسیب دید و دیگر نمی توانست بر روی پاشنه راه برود اما بر روی انگشتان پا با تحمل درد فوق العاده، محل را ترک کرد و به طرح فرار تا مقصد ادامه داد و خود را به تهران رساند.

قهرمان ارتش آزادی جعفر سهیلیان در تمامی عملیات ارتش آزادیبخش از تنکاب تا خسروی، شیار آزادی، آفتاب، چلچراغ و فروغ جاویدان و در پایداری پرشکوه ۱۴ ساله در اشرف و لیبرتی در همه جا پیشتاز بود.

 

تسلیت‌های خانم رجوی به مجاهدین و رزم آوران ارتش آزادی و بستگان و جوانان شورشگر در همدان به خاطر فقدان فرمانده قهرمان جعفر سهیلیان.