خانم مریم رجوی حمله و هجوم وحشیانه مزدوران سرکوبگر انتظامی خامنه‌ای به یک زن بی‌گناه و مظلوم را محکوم کرد

 

خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران حمله و هجوم وحشیانه مزدوران سرکوبگر انتظامی خامنه‌ای به یک زن بی‌گناه و مظلوم در همدان را محکوم کرد و از گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینهٔ خشونت علیه زنان خواهان پیگیری سرنوشت و محل دستگیری این زن آزادهٔ و معترض ایرانی و دیدار گزارشگر ویژه با وی گردید.

تعرض دژخیمان خامنه‌ای علیه زنان و دختران همدان باید از سوی گزارشگر حقوق‌بشر و همه مراجع مدافع حقوق زنان پیگیری و قویاً محکوم شود.

خانم رجوی با درود به زنان و دختران دلاور همدان که با فریاد مرگ بر خامنه‌ای به خیابان آمدند و در سالگرد قیام در برابر یورش وحشیانه نیروهای سرکوبگر و شلیک گاز اشک‌آور فریاد می‌زدند، می‌کشم می‌کشم هر آن‌که خواهرم کشت؛ تأکید کرد قیام و سرنگونی راه رهایی از رژیم جنایتکاری است که هیچ حرمتی برای زن و مرد ایرانی قائل نیست.