تجمع اعتراضی و راهپیمایی بازنشستگان مخابرات در اهواز، رشت، اراک، سنندج، شیراز ،تهران و خرم آباد

 

امروز دوشنبه ۲۷شهریور ۱۴۰۲ جمعی از بازنشستگان مخابرات در اهواز، رشت، اراک، سنندج، شیراز ،تهران و خرم آباد..... در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان مجدداً مقابل شرکت مخابرات اهواز دست به تجمع اعتراضی و راهپیمایی زدند.

 

تهران  - تهران -۲۷شهریور

-بازنشستکان مخابرات - 0

لرستانخرم آباد-۲۷شهریور


-بازنشستکان مخابرات - 1

کردستان   - سنندج -۲۷شهریور


-بازنشستکان مخابرات - 2

 

استان مرکزی  - اراک-۲۷شهریور

-بازنشستگان - 0

 

استان گیلان - تجمع و راهپیمائی اعتراضی بازنشستگان مخابرات در رشت -۲۷شهریور

-بازنشستگان - 1

 

استان فارس - تجمع و راهپیمائی اعتراضی بازنشستگان مخابرات در شیراز -۲۷شهریور

-بازنشستگان - 2

 

خوزستان - تجمع و راهپیمائی اعتراضی بازنشستگان مخابرات در اهواز -۲۷شهریور

-بازنشستگان مخابرات - 0

-بازنشستگان مخابرات - 1

-بازنشستگان مخابرات - 2