ارتش آزادیبخش ملی ایران- آفرین و درود به قهرمانان کانونهای شورشی در موسسان پنجم ارتش آزادی

در تهران بزرگ از روز ۲۰ شهریور نیروهای دشمن در آماده باش کامل بودند و هنوز هم هستند.

 آمار نیروهای سرکوبگر سپاه و بسیج در تهران بزرگ ۲۳ هزار نفر در صحنه و آمار وحوش انتظامی ۲۱ هزار نفر است. در بسیاری نقاط تهران تجمع بیش از ۳ نفر را هم دشمن بر نمی‌تابید.

این نشان از شکنندگی فوق العاده رژیم است. اقتضای این مرحله همان اَشکال عالی‌تر مبارزه و شورشگری برای شکستن دور تسلسل در دایرة محدود است. متمایز شدن صف‌بندیهای سیاسی در این مرحله نشانة پیشرفت و تعمیق‌ و‌تکامل است. سره را از ناسره جدا می‌کند.

یادآوری می‌کنم که در رویارویی با دشمن،کوکتل جواب جوانان شورشی

و توده مردم به گله‌های پیاده و موتوری و زرهپوش‌های دشمن است

خامنه ای می‌گوید ”ملاک و معیار“ طبق آیة ” أَشِدَّاءُ عَلَی‌الْکُفَّار“ راهی است که” استکبار و دولتهای قاهر ضداسلام را ناراحت و عصبانی میکند“.

ما می‌گوییم در زمانة ما با همین شاخص، ”سخت و سهمگین در برابر حق ستیزان“، بایدخامنه ای حق‌ستیز و هلاک‌کنندة حرث و نسل مردم ایران را نخستین مصداق آن قرار دهیم. باید اول خود خامنه ای و رژیم ولایت فقیه را نشانه بگیریم و با شاقول آنچه او را بیشتر ناراحت و عصبانی می‌کند، حرکت کنیم. به همین خاطر وزیر اطلاعاتش می‌گوید مجاهدین «قطعاً در هر کجا حضور داشته باشند به عنوان یک تروریست محسوب می‌شوند». درست می‌گوید! در مجاهدین 17 هزار بار مرگ خود و رژیمش را می‌بیند.

خامنه‌ای می‌افزاید:«دشمن دو نقطة امنیت و وحدت را آماج حملة خودش قرار داده که باید در مقابلش ایستاد». درست می‌گوید! ارمغان قیام برای رژیم ولایت، ناامنی و گسیختگی و سرانجام سرنگونی است. او بیهوده و مذبوحانه تلاش می‌کند در مقابلش بایستد.

بجنـگ تا بجنگیـم
قیـام خلق خاموشی نمی‌پـذیرد 

 

مسعود رجوی

۲۶ شهریور۱۴۰۲