اجلاس شورای ملی مقاومت ایران در چهل و دومین سالگرد تأسیس شورا ـ قسمت پنجم

 

 

 

اجلاس شورای ملی مقاومت ایران در چهل و دومین سالگرد تأسیس شورا

سخنرانان این جلسه عبارتند از:

محمد محدثین ـ مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران

بهرام مودت ـ قهرمان ملی‌پوش فوتبال ایران، عضو شورای ملی مقاومت ایران

دکتر احمد رجوی ـ عضو شورای ملی مقاومت ایر‌ان

دکترحمیدرضا طاهرزاده ـ هنرمند عضو شورای ملی مقاومت ایر‌ان