آکسیون و تظاهرات ایرانیان آزاده در نیویورک مقابل هتل رئیسی جلاد

 

روز دوشنبه ۲۷شهریور ایرانیان آزاده و یاران مقاومت در باد و باران شدید در مقابل هتل رئیسی جلاد گردهم آمده‌اند تا به حضور او در نیویورک اعتراض کنند.
آنها شعار می‌دهند آزادی می‌آید با می‌توان و باید - سازمان ملل جای قاتلان مردم ایران نیست. 

نیویورک - تظاهرات و آکسیون ایرانیان آزاده مقابل هتل اقامت رئیسی جلاد. آنها شعار می‌دهند آزادی می‌آید با می‌توان و باید - ۲۷شهریور

نیویورک - تظاهرات و آکسیون ایرانیان آزاده مقابل هتل اقامت رئیسی جلاد. آنها شعار می‌دهند آزادی می‌آید با می‌توان و باید - ۲۷شهریور

-اکسیون ایرانیانت آزاده مقابل هتل رئیسی جلاد - 0

-اکسیون ایرانیانت آزاده مقابل هتل رئیسی جلاد - 1

-اکسیون ایرانیانت آزاده مقابل هتل رئیسی جلاد - 2

-اکسیون ایرانیانت آزاده مقابل هتل رئیسی جلاد - 3