۲۰عملیات اختناق‌شکن پاسخ کانون‌های شورشی در سالگـرد قیـام به خامنه‌ای در آماده‌باش سپاه و اطلاعات دشمن ضدبشری

- ۲۰ عملیات اختناق‌شکن در سالگرد قیام در تهران، تبریز، مشهد، اهواز، بندرعباس، همدان، قزوین، بوشهر، ایلام، فردیس، ورامین، کاشان، قائمشهر، جیرفت، مریوان، ایذه و جونقان

- پاسخ کانون‌های شورشی در سالگـرد قیـام ۱۴۰۱ به خامنه‌ای در آماده‌باش سپاه و اطلاعات دشمن ضدبشری

- انفجار در ستاد سرکوب امر به معروف و نهی از منکر در تهران

- به آتش کشیدن حوزه جهل و جنایت در کاشان و اهواز

- انفجار در کلانتری وحوش انتظامی در نصیر شهر تهران

- پرتاب کوکتل به حوزه بسیج سپاه پاسداران در تبریز و پایگاههای بسیج در جیرفت و بوشهر

- پرتاب کوکتل و به آتش کشیدن تصاویر منحوس خمینی و خامنه‌ای در تهران، فردیس، مشهد و قزوین

- پرتاب کوکتل به نماد جلاد سلیمانی در بندرعباس

- به آتش کشیدن تابلوهای ستاد خبرچینی وزارت اطلاعات و بسیج پاسداران در همدان و قائمشهر

- بستن مسیر گشت و جاده‌های نیرورسانی دشمن در مریوان، ایذه، جونقان، ورامین و ایلام