تجمع اعتراضی بازنشستگان کشوری در سنندج و کرمانشاه

 

امروز سه‌شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲، جمعی از فرهنگیان بازنشسته و دیگر بازنشستگان کشوری در  سنندج و کرمانشاه  مانند سه‌شنبه‌های اعتراضی گذشته و در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و عدم تحقق خواسته‌هایشان مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری دست به تجمع اعتراضی زدند.

 

کرمانشاه - تجمع  اعتراضی بازنشستگان کشوری - ۲۸شهریور

 

سنندج - تجمع  اعتراضی بازنشستگان کشوری استان کردستان مقابل صندوق بازنشستگی - ۲۷شهریور

-سنندج - تجمع اعتراضی بازنشستگان کشوری استان کردستان مقابل صندوق بازنشستگی - ۲۷شهریور